Công điện

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
14/CĐ-UBND 11/12/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh LMLM gia súc
13/CĐ-UBND 13/09/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 5
12/CĐ-UBND 04/09/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công điện về việc tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ Hè Thu 2018 và thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong thời...
01/CĐ-PCTT 14/08/2018 Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Kỳ Anh Công điện về việc chủ động ứng phó với Bão số 4
10/CĐ-UBND 16/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
09/CĐ-UBND 05/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công điện về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống cháy rừng và chống hạn vụ Hè Thu 2018
08/CĐ-UBND 29/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh LMLM gia súc
06/CĐ-UBND 08/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chữa cháy rừng
05/CĐ-UBND 29/05/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công điện về việc tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa Xuân 2018 và Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu...
04/CĐ-UBND 03/05/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công điện về việc phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa, tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2018
03/CĐ-UBND 18/04/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công điện về việc phòng trừ dịch hại trên lúa vụ Xuân và dịch bệnh trên tôm nuôi
02/CĐ-UBND 13/04/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công điện về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao...
02/CĐ-UBND 15/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công điện về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2018
01/CĐ-UBND 02/02/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công điện về việc tập trung chỉ đạo công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi trước, trong...
14/CĐ-UBND 06/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh LMLM gia súc
13/CĐ-UBND 03/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công điện về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng thả rông gia súc trên các tuyến đường bộ
11/CĐ-UBND 15/09/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công điện số 11 về việc tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả Bão số 10 của UBND huyện Kỳ Anh
10/CĐ-UBND 13/09/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 10
11/CĐ-PCTT 22/08/2017 Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Công điện về chủ động đối phó diễn biến của bão số 6
08/CĐ-UBND 08/08/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công điện về việc tăng cường công tác phòng, trừ sâu bệnh hại lúa vụ Hè Thu