CÔNG KHAI MINH BẠCH THÔNG TIN

Danh sách công khai thông tin tổ chức, doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền phạt, chậm nộp (tính đến ngày 10/3/2018)

Danh sách công khai thông tin tổ chức, doanh nghiệp nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (tính đến ngày 10/3/2018)

Danh sách công khai thông tin tổ chức, doanh nghiệp nợ tiền thuê đất (tính đến ngày 10/3/2018)

Danh sách công khai thông tin tổ chức, doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền phạt, chậm nộp

Danh sách công khai thông tin tổ chức, doanh nghiệp nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Danh sách công khai thông tin tổ chức, doanh nghiệp nợ tiền thuê đất

Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016; Kế hoạch phát triển kinh tế xã - hội năm 2017

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016

UBND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức họp để triển khai dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống vỉa hè Quốc lộ 1A đoạn từ Km 563+828+Km 564+273 đoạn qua xã Kỳ Tân. Tham dự họp có đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh, đại diện Ban Quản lý...

  Huyện Kỳ Anh trải qua 180 năm xây dựng và phát triển. Đây không chỉ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng mà còn giàu truyền thống văn hóa từ xa xưa. Để giúp bạn đọc hiểu hơn về truyền thống cũng như lịch sử huyện Kỳ Anh trải qua 180 năm ( 1836-2016), Đài Truyền...

  Chiều ngày 01/10, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức họp thống nhất phương án quy hoạch mặt bằng sử dụng đất trụ sở Trung tâm Hành chính huyện Kỳ Anh. Dự họp có các đồng chí; Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo UBMT Tổ quốc huyện; Trưởng các đoàn thể; Trưởng, phó...

ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng