Minh Bạch Thông Tin

GIỚI THIỆU LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT AN NINH MẠNG

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT CẠNH TRANH

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 3/2019

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 02/2019

Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất số DO 033953, số vào sổ 463 QSDĐ cấp cho bà Nguyễn Thị Huế, xã Kỳ Phú

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Cung cấp thông tin về tình hình Dịch tả lợn Châu Phi và một số nhiệm vụ thời gian tới

Thông báo số 09/TB-TNMT về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất số BU 754522, số vào sổ CH 00380, ngày 13/6/2014 cấp cho hộ ông Trần Văn Huân, vợ là Nguyễn Thị Hoành, thôn Sơn Trung 1, xã Kỳ Sơn

Thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Số phát hành BL 899151, số vào sổ CH 00001, ngày cấp 08/11/2012, cấp cho hộ ông Lê Đình Toại, vợ là Nguyễn Thị Hương; Địa chỉ thửa đất: thôn Trần Phú, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Chiều ngày, 12/2 các đồng chí Lê Đình Sơn, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nữ Y, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở ngành đã đi kiểm tra, khảo sát thực tế tại...

Thông báo số 05/TB-TNMT về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất số BO 794146, số vào sổ CH 00055, ngày 24/9/2013 cấp cho hộ ông Nguyễn Đình Nhu, xã Kỳ Tân

Thông báo số 07/TB-TNMT về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 1068/QSDĐ, Số phát hành D 0512892, cấp ngày 06/4/1995