Giấy mời

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
89/GM-HĐND 18/12/2018 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời dự kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
291/GM-UBND 04/12/2018 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời hội nghị tập huấn công tác Quản lý và lập Bảng kê Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019
292/GM-UBND 04/12/2018 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời làm việc với Ban An toàn giao thông tỉnh
293/GM-UBND 04/12/2018 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời họp rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, HT, TĐC dự án Hệ thống cấp nước cho...
294/GM-UBND 04/12/2018 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời hội nghị tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
289/GM-UBND 03/12/2018 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời họp thống nhất phương án đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất khi GPMB xây dựng Trụ sở chi cục Thi...
290/GM-UBND 03/12/2018 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời làm việc với Đoàn kiểm tra - Hội đồng thẩm định CCHC tỉnh
287/GM-UBND 27/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời Làm việc với cảnh sát điều tra Công an tỉnh về các nội dung liên quan đến Công ty XD&TM-DV Linh Hoàng Long
285/GM-UBND 26/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời làm việc các xã về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
286/GM-UBND 26/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời họp thống nhất nội dung về xử lý hành lang an toàn lưới điện trong khu đô thị mới Kỳ Đồng
283/GM-UBND 23/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời Họp nghe dự thảo báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kinh tế -xã hội năm 2018, giai đoạn 2016 -...
284/GM-UBND 23/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời Hội nghị trực tuyến tổng kết Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 Khóa X về nông nghiệp, nông...
282/GM-UBND 22/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án xử lý chế độ trợ cấp Thanh niên xung phong hưởng sai quy...
281/GM-UBND 21/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời Làm việc giải quyết một số vướng mắc về thuê đất của HTX dịch vụ nông nghiệp Trung Phú
280/GM-UBND 20/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời họp rà soát, tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, GPMB dự...
278/GM-UBND 19/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời họp Sáng ngày 21/11/2018
276/GM-UBND 16/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời họp soát xét kết quả bồi thường, GPMB các dự án trong Trung tâm đô thị mới Kỳ Đồng và dự án cấp...
277/GM-UBND 16/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Đề án sản xuất vụ...
274/GM-UBND 14/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời Dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
275/GM-UBND 14/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời Làm việc với các phòng, ban, đơn vị liên quan để giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại,...