Giới Thiệu

  Diện tích 19,62km2

  Diện tích 41,23 km2

  Diện tích 2,03 km2

  Diện tích 29,39 km2

  Xã Kỳ Văn

  Địa chỉ Hộp thư điện tử cơ quan UBND huyện Kỳ Anh