Góp ý dự thảo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
537/UBND-TNMT 12/06/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc công khai, lấy ý kiến về Dự thảo: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020