Kỳ Anh giành thắng lợi trong vụ Hè thu

Mặc dù thời tiết diễn biến không hoàn toàn thuận lợi nhưng với sự chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát của phòng nông nghiệp phát triển nông thôn, chính quyền các địa phương và sự nỗ lực của bà con nông dân nên vụ sản xuất Hè Thu...


 
 
Videos tuyên truyền

ĐĂNG NHẬP