Kế hoạch

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
248/KH-UBND 21/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch về việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự tháng 4 năm 2018
253/KH-UBND 21/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2018
242/KH-UBND 19/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch tuyển dụng viên chức về làm việc tại các Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện (đợt 2)
204/KH-UBND 13/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ năm 2018
213/KH-UBND 13/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch thực hiện chương trình Việc làm - Dạy nghề năm 2018
216/KH-UBND 13/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn huyện
188/KH-UBND 07/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2018 và sơ kết 05 năm thực hiện Đề án "Tổ...
176/KH-UBND 02/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ...
06/KH-BCĐ 30/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch triển khai kiểm tra liên ngành VSATTP tại bếp ăn bán trú các trường học trên địa bàn huyện năm 2017
06/KH-HĐQS 28/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2018
1161/KH-HĐQS 28/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2018
1136/KH-UBND 21/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 26/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường công...
1118/KH-UBND 16/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên...
02/KH-BCĐ 14/11/2017 Ban chỉ đạo huyện Kế hoạch Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2017 (Từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2017)
1095/KH-UBND 10/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch tinh giản biên chế công...
1097/KH-UBND 10/11/2017 UBND huyện Kế hoạch tuyển dụng công chức vào làm việc tại UBND các xã năm 2017
1098/KH-UBND 10/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà...
1081/KH-UBND 07/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 tại Uỷ ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các...
1058/KH-UBND 03/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện
08/KH-HĐND 02/11/2017 HĐND huyện Kỳ Anh Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

ĐĂNG NHẬP