Kinh tế

  Phát huy lợi thế của địa phương, nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi về đất đai và nguồn lao động dồi dào, thời gian gần đây, xã Kỳ Hợp đã phát triển mô hình trồng hoa cúc Đà Lạt, bước đầu khẳng định đây là hướng đi mới trong chuyển dịch cơ cấu cây...

  Năm 2012, rét đậm kéo dài, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi bùng phát, sản xuất nông nghiệp đã gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, cộng với sự nỗ lực của bà con nông dân, sản...

  Sau hơn một thập kỷ đi vào hoạt động, cảng Vũng Áng đã đóng vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh, góp phần gia tăng tính hấp dẫn của Khu Kinh tế (KKT) Vũng Áng và là động lực thúc đẩy ngành kinh tế hàng hải của tỉnh phát...