Thông tin liên hệ của cơ quan UBND huyện Kỳ Anh

Cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh

Địa chỉ: Thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0239 3965 678 - Email: ubkyanh@hatinh.gov.vn