Quyết định

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1123/QĐ-UBND 20/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng...
1124/QĐ-UBND 20/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc kiện toàn Ban tuyển sịnh quân sự huyện năm 2018
1101/QĐ-UBND 15/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ
1090/QĐ-UBND 14/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựngvà áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008...
1073/QĐ-UBND 12/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Kỳ Anh
1005/QĐ-UBND 08/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020
6223/QĐ-UBND 04/12/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc phê duyệt kết quả thực hiện Bộ Chỉ số Cải cách hành chính của UBND các xã năm 2017
6206/QĐ-UBND 30/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc cử cán bộ tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, lãnh đạo, quản lý các...
6124/QĐ-UBND 28/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc giao chỉ tiêu khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ năm 2018
6125/QĐ-UBND 28/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo khảo sát vị trí cắm các loại biển báo theo Nghị định 71/2015/NĐ-CP
6038/QĐ-UBND 17/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng lực lượng vũ trang huyện năm 2017
5839/QĐ-UBND 15/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc Thành lập Ban Chỉ đạo kê khai tài sản và thu nhập năm 2017
5805/QĐ-UBND 14/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Thôn văn hóa" năm 2017
5771/QĐ-UBND 10/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
5773/QĐ-UBND 10/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm thực...
5775/QĐ-UBND 10/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc ban hành quy chế tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện
5663/QĐ-UBND 09/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Đoàn liên ngành truy thu nợ thuế trên địa bàn huyện Kỳ Anh
5468/QĐ-UBND 03/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND...
5460/QĐ-UBND 01/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, phúc tra danh hiệu "Thôn văn hóa" năm 2017
5461/QĐ-UBND 01/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc Văn phòng HĐND - UBND huyện Kỳ Anh

ĐĂNG NHẬP