Thông báo mất Giấy CNQSD đất

Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất của ông Trần Thông Tin, vợ là Trần Thị Hợp, thôn Phú Long, xã Kỳ Phú

Thông báo số 71/TB-TNMT về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất của ông Nguyễn Văn Đại (đã chết), thôn Tân Phan, xã Kỳ Giang

Thông báo mất Giấy chứng nhận của ông Nguyễn Tam, thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong

Thông báo số 70/TB-TNMT về việc Thông báo mất Giấy chứng nhận của ông Nguyễn Văn Mạnh, thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu

Thông báo về việc mất GCN QSD đất của ông Nguyễn Xuân Đại (tên trong GCN QSD đất Nguyễn Xuân Hiến), thôn Hải Vân, xã Kỳ Đồng

Thông báo về việc mất GCN QSD đất của ông Phạm Công Tuân (đã chết),bà Phạm Thị Cườm, thôn Lạc Tiến, xã Kỳ Bắc

Thông báo về việc mất GCN QSD đất của ông Lê Công Khánh, bà Nguyễn Thị Dục thôn Kim Sơn, xã Kỳ Bắc

Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hộ gia đình bà Lê Thị Thía (tên trong GCN là Hoàng Thị Thía), thôn Lê Lợi, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh)

ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng