Tổng điều tra NT-NN&TS 2016

  Chiều ngày 01/7, đồng chí Nguyễn Việt Hùng- Chi cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, Phó Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra, nắm tình hình thực tế, cách điều tra của điều tra viên về triển khai công...

  Theo Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31-7-2015 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ ngày 1-7 tới, Tổng cục Thống kê sẽ tổ chức thu thập thông tin Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 (gọi tắt là Tổng điều tra 2016). Đây là lần thứ năm, ngành...

  Để phục vụ tốt cho cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, Ban Biên tập Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện Kỳ Anh xin tiếp tục giới thiệu một số câu hỏi và trả lời liên quan đến cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm...

  Để phục vụ tốt cho cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, Ban Biên tập Cổng Thông tin Điện tử huyện Kỳ Anh xin giới thiệu một số câu hỏi liên quan đến cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

  Sáng 17/06, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh đã hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản ở các xã: Kỳ Xuân, Kỳ Bắc, Kỳ Tiến, Kỳ Phong, Kỳ...

  Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 sẽ được thực hiện trong 30 ngày, từ 1-7 đến 30-7-2016 trên phạm vi cả nước.