Báo cáo
Loại văn bản Báo cáo
Số/ Ký hiệu 70/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo tình hình hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2017
Ngày ban hành 2017-05-26
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP