Đảng ủy - HĐND - UBND xã Kỳ Bắc

DANH SÁCH CÁN BỘ, CCVC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND XÃ KỲ BẮC

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại liên hệ
1 Nguyễn Quốc Hoan Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
2 Võ Đình Tình Phó Chủ tịch HĐND
3 Ngô Đức Thọ Chủ tịch UBND
4 Lê Quang Hanh Phó Chủ tịch UBND
5 Phạm Đình Tùng Chủ tịch Hội Nông dân
6 Trần Ngọc Huỳnh Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự
7 Phan Chí Nguyện Trưởng Công an
8 Lại Thành Vinh Bí thư Đoàn thanh niên
9 Phùng Thị Hoa Lý Văn phòng UBND
10 Bùi Đức Hùng Kế toán
11 Bùi Thị Bích Nguyệt Văn phòng Đảng uỷ
12 Nguyễn Thị Tình Ta Địa chính
13 Mai Thị Châu Thảo Tư pháp
14 Võ Tiến Chung Địa chính
15 Trần Thị Phương Thảo Chính sách xã hội
16 Bùi Thị Hạnh Chủ tịch Hội LH Phụ nữ
17 Nguyễn Văn Lý Văn hóa - Xã hội


Tin liên quan