Đảng ủy - HĐND - UBND xã Kỳ Phong

DANH SÁCH CÁN BỘ, CCVC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND XÃ KỲ PHONG

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại liên hệ
1 Trần Văn Phụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
2 Nguyễn Thị Phúc Phó Bí thư Đảng ủy
3 Võ Tiến Thạch Chủ tịch UBND
4 Võ Tiến Sửu Phó Chủ tịch HĐND
5 Nguyễn Văn Yên Phó Chủ tịch UBND
6 Bùi Văn bảo Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự
7 Nguyễn Xuân Tào Trưởng Công an
8 Võ Tiến Viện Văn phòng - Thống kê
9 Trần Hải Đăng Kế toán
10 Nguyễn Tiến Tình Văn hóa - Xã hội
11 Nguyễn Thị Duyệt Văn hoá - Chính sách
12 Võ Văn Tài Địa chính - Xây dựng
13 Võ Thị Xuân Khuyến nông
14 Trần Thị Thanh Hải Dân số KHHGĐ
15 Nguyễn Văn Sâm Tư pháp
16 Nguyễn Văn Ngạn Địa chính
17 Nguyễn Xuân Hương Chủ tịch Ủy ban MTTQ
18 Trần Hoàng Thuận Bí thư Đoàn thanh niên
19 Nguyễn Đình Chiến Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
20 Hoàng Thị Liên Chủ tịch Hội LH Phụ nữ
21 Nguyễn Hải Thành Chủ tịch Hội Nông dân


Tin liên quan