Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kỳ Anh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trong 2 ngày, 15 và 16/5/2019, Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Kỳ Anh đã long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trong 2 ngày, 15 và 16/5/2019, Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Kỳ Anh đã long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, phó bí thư TTHU, chủ tịch HĐND huyện
khai mạc Đại hội

Các đồng chí Nguyễn Mai Thủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt Trận tổ quốc Tỉnh; Trần Đình Gia, Đại biểu Quôc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Húng , phó thư TT Huyện ủy , chủ tịch HĐND huyện ; Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, chính trị - xã hội; Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thân; Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Xuân Trường; các đồng chí Nguyên là Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo 21 xã cùng 156 vị đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện đã về dự đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội

Báo cáo Chính trị của Uỷ Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Kỳ Anh khóa XIX, nhiệm kỳ 2014-2019 do ông Lê Mã Lương, Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc huyện Kỳ Anh khóa XIX trình bày tại Đại hội lần thứ XX đã khẳng định: Nhiệm kỳ qua, MTTQ từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã có nhiều đổi mới, nhất là đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát triển thêm các tổ chức thành viên, tạo nên sự phong phú trong tổ chức và hoạt động của mặt trận, góp phần nâng cao chất lượng, mở rộng phạm vi hoạt động. MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất; khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững và phát huy, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội.

Ông Lê Mã Lương trình bày báo cáo tại Đại hội

Điển hình là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, thu hút đông đảo người dân tham gia, chuyển từ tư tưởng thụ động, trông chờ, ỷ lại sang chủ động, tự giác, tích cực. Với phương châm “lấy sức dân lo cuộc sống cho dân; lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm tương đồng; lấy sự tiến bộ và nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư làm mục đích”, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát địa bàn dân cư và hộ gia đình để triển khai các phong trào, các cuộc vận động, động viên nhân dân chủ động phát triển sản xuất - kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Các đại biểu tham dự đã được nghe báo báo chính trị của UBMTTQ
huyện Kỳ Anh khóa XIX, nhiệm kỳ 2014-2019

Tiêu biểu như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã từng bước đi vào chiều sâu, sát với tình hình thực tế của địa phương nên được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, với nhiều hành động thiết thực, cụ thể để chung sức cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm, nhân dân tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, tự nguyện hiến 495.756 m 2 đất ở, đất vườn, trên 214.000 cây cối các loại, hàng ngàn công trình dân sinh để mở rộng các tuyến đường theo chuẩn nông thôn mới; huy động người dân đóng góp trên 256 tỷ đồng, làm mới 297 km đường bê tông, 185 km kênh mương thủy lợi nội đồng, 75 hội quán nhà văn hóa thôn, 16 trường học cao tầng, trồng hàng nghìn mét hàng rào xanh và nhiều công trình phúc lợi xã hội khác… Đến nay, Kỳ Anh đã có 9/21 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, tăng 8 xã so với đầu nhiệm kỳ, số xã còn lại đã đạt từ 12 tiêu chí trở lên. Cũng từ hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, diện mạo năng động, văn minh, thân thiện đang dần hiện hữu, Kỳ Anh đang tiến gần đến mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM. Các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ và đền ơn đáp nghĩa được MTTQ và các tổ chức thành viên quan tâm thực hiện đã vận động được: 9.849 triệu đồng, sửa chữa và làm mới 411 nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà nhân ái cho hộ nghèo, hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hoạn nạn, rủi ro; hổ trợ 892 triệu đồng cho 493 hộ nghèo phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo; hổ trợ 226 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được khám chữa bệnh; giúp đỡ 618 học sinh nghèo học giỏi số tiền 311 triệu đồng; trao gần 4.600 suất quà Tết với số tiền trên 1.280 triệu đồng; trợ giúp đột xuất trên 20 triệu đồng; góp phần giúp hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được MTTQ  phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả. Các thiết chế văn hoá cơ sở ngày càng được tăng cường, toàn huyện hiện có 139 thôn đạt thôn văn hoá  (đạt tỷ lệ 88,5%), 25 đơn vị đạt chuẩn văn hoá (đạt tỷ lệ 25%), tỷ lệ đạt gia đình văn hoá đạt trên 83%; 100% thôn có nhà văn hoá, sân thể thao; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng tại các khu dân cư diễn ra thường xuyên, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp luôn được tăng cường, góp phần từng bước phát huy dân chủ ở cơ sở. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức được thực hiện thường xuyên, kịp thời; nội dung, phương thức hoạt động được từng bước đổi mới, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác mặt trận trong giai đoạn mới.  Đặc biệt, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đúng quy trình, đảm bảo thành phần, cơ cấu và chất lượng; vận động cử tri tham gia bầu cử đảm bảo bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định, đưa cuộc bầu cử trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức mặt trận ngày càng vững mạnh, đồng thời đề ra các mục tiêu, nội dung và giải pháp cụ thể hóa chương trình hành động của MTTQ Việt Nam huyện Kỳ Anh thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, phó chủ tịch UBND huyện
tham luận với nội dung "Thực hiện chương trình phối hợp giữa UBND huyện
và MTTQ huyện"

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Nguyễn Mai Thủy, Phó chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh và đồng chí Trần Đình Gia, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận những kết quả của MTTQ huyện Kỳ Anh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới:  MTTQ huyện Kỳ Anh và các tổ chức thành viên tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đại đoàn kết toàn dân; vận động nhân dân  nắm vừng và đồng thuận thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;

Đồng chí Nguyễn Mai Thủy, Phó chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh
phát biểu tại Đại hội

Thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 về : “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới” và đặc biệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện các cuộc vận động, tiên phong trên mặt trận xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, văn hoá; xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu.

Đồng chí Trần Đình Gia, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận những kết quả
của MTTQ huyện Kỳ Anh đã đạt được trong thời gian qua

Mặt trận các cấp phải thực sự là chỗ dựa, là nơi để nhân dân phản ánh những tâm tư, nguyện vọng và thể hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình để nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Bảo đảm cho tổ chức Đảng, Nhà n­ước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân thành một thể thống nhất vững chắc của hệ thống chính trị. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng, hoàn thiện chương trình phối hợp hành động giữa Mặt trận Tổ quốc với chính quyền và các tổ chức thành viên...

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo” đại hội MTTQVN huyện Kỳ Anh đã hiệp thương cử 54 vị đại biểu vào ủy viên Ủy ban MTTQ khóa XX và  Ông Lê Mã Lương tiếp tục được các ủy viên UBMTTQ cử giữ chức Chủ tịch UBMTTQ huyện Kỳ Anh lần thứ XX - nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các đồng chí lãnh đạo MTTQ VN Tỉnh và lãnh đạo huyện
tặng hoa chúc mừng các ủy viên ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024

Cũng tại đại hội đã hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV và tặng hoa cho các ủy viên ủy ban MTTQ huyện khóa XIX không tái cử.


Thúy Nga - Phạm Tuấn - Trung Anh