Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019, Tổng kết công tác diễn tập Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn 2019.

Sáng ngày 12/9, huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019, Tổng kết công tác diễn tập Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn năm 2019.
Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019,
Tổng kết công tác diễn tập Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn 2019

Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Quốc Thị, TUV, hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú, phó đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo huyện Kỳ Anh; đại tá Nguyễn Hữu Thông, phó Chi huy Trưởng, tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Thái Bình, phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trần Đình Gia, TUV, Bí thư Huyện ủy; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; Trưởng các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Đại biểu tham dự hội nghị

Chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Quang Hoàn, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Thượng tá Đặng Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Trong 10 năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở, các cơ quan, dơn vị trên địa bàn đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân đạt hiệu quả thiết thực.

Thượng tá Đặng Thành Long, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện
báo cáo kết quả sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

Trong 10 năm qua, huyện Kỳ Anh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ chương, đường lối, chính sách Pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Công tác chính sách hậu phương quân đội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa luôn được chăm lo; Chế độ, chính sách người có công được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng đối tượng; Tổ chức triển khai, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 12/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Luật giáo dục Quốc phòng và An ninh. Điều động 29 cán bộ thuộc diện đối tượng 2; 296 cán bộ thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, còn phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các thành phần thuộc đối tượng 4 đúng chương trình, nội dung quy định; mở 04 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 240 trưởng họ tộc, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; 01 lớp cho 140 người là chủ các tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển; 01 lớp với 76 chức sắc, chức việc tôn giáo; chỉ đạo các xã tổ chức giáo dục quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 với 11.629 đồng chí. Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong các trường THPT và THCS được chú trọng, bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời gian theo chương trình quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. Công tác huấn luyện cho các đối tượng, hàng năm luôn được Ban CHQS các cấp quan tâm, đã huấn luyện 18.340 đồng chí dân quân tự vệ, kết quả kiểm tra hàng năm các nội dung 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá giỏi, trong quá trình tổ chức huấn luyện đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Công tác tuyển quân thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng luật. Hàng năm xây dựng kế hoạch, phân bố chỉ tiêu cho các xã, tổ chức khám tuyển chặt chẽ, nghiêm túc có chất lượng, 10 năm qua có 1.024 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo đảm 100% chỉ tiêu trên giao.

Đồng chí Phạm Văn Dũng, phó chủ tịch UBND huyện
báo cáo tổng kết công tác diễn tập PCBL-TKCN năm 2019

10 năm qua, Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện đã tổ chức thành công 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo các xã diễn tập chiến đấu trị an, chiến đấu phòng thủ cấp xã mỗi xã 1 lần/1 nhiệm kỳ. Lực lượng  dân quân tự vệ được xây dựng theo đúng quy định và duy trì nghiêm túc nề nếp huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu....

Đại tá Nguyễn Hữu Thông, phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh
đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của huyện Kỳ Anh trong những năm qua

Tại hội nghị đại tá Nguyễn Hữu Thông, phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của huyện Kỳ Anh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh tại địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân được củng cố vững chắc, đồng thời gắn với việc thực hiện công tác diễn tập Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn trong thời gian qua. Để thực hiện nhệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong những năm tới, đồng chí  nhấn mạnh huyện Kỳ Anh cần tiếp tục quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, vai trò của Quân sự, Công an và các ngành đoàn thể huyện, xây dựng huyện Kỳ Anh thành khu vực phòng thủ vững chắc đảm bảo chính trị ổn định, KT - XH phát triển, An ninh, quốc phòng được tăng cường, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững chắc.

Tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

Tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác  diễn tập PCBL-TKCN năm 2019

Cũng tại hội nghị, UBND huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể và  cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 -2019 và trong đợt diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2019./.


Thúy Nga - Phạm Tuấn