Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 6 tháng đầu năm 2018 theo Nghị quyết số 39 ngày 29/12/2017 của HĐND huyện:

- Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt 2.324,92 tỷ đồng, bằng 53,88% kế hoạch (KH), tăng 7,21% so với cùng kỳ năm 2017 (gọi tắt là cùng kỳ).

- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng đạt 851 tỷ đồng, bằng 45,2%KH, tăng 8,92% so với cùng kỳ.

- Giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ đạt 425,34 tỷ đồng, bằng 58,91%KH, tăng 15,93% so với cùng kỳ.

- Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, ngư nghiệp đạt 1.048,58 tỷ đồng, bằng 61,31%KH, tăng 2,76% so với cùng kỳ.

- Thu ngân sách ước đạt 62 tỷ đồng, bằng 42% dự toán HĐND huyện giao và bằng 49% dự toán HĐND tỉnh giao.

-  Xây dựng mới 30/120 mô hình, đạt 26%KH; thành lập mới 01 hợp tác xã, 13/21 tổ hợp tác, đạt 61% KH; 10/23 doanh nghiệp, đạt 43,47%KH.

- Tổng mức lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ đạt 514,66 tỷ đồng, bằng 53,3% KH, tăng 16,52% so với cùng kỳ.

- Sản lượng lương thực có hạt 28,853 tấn, đạt 60,11%KH, tăng 11.93% so với cùng kỳ.

- Tổng nguồn vốn đầu tư được phân bổ là 304,7 tỷ đồng, bằng 61% so với năm 2017.

- Xây dựng 04/05 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 80%KH.

- Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế đạt 85%;

2. Lĩnh vực kinh tế

2.1. Sản xuất nông nghiệp

* Trồng trọt: Vụ Xuân 2018, sản xuất lúa được mùa toàn diện với diện tích gieo cấy được 5463,3ha, đạt 101%KH, năng suất đạt 52,54 ha ( cao nhất trong 7 năm gần đây ), sản lượng ước đạt 28.704 tấn bằng 60%KH năm; Các cây trồng khác cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, như cây lạc, cây ngô lấy hạt, cây sắn nguyên liệu, cây chè, rau các loại..., trong đó cây rau các loại (diện tích) tăng 33% KH, sản lượng chè búp tươi đạt 988 tấn bằng 55%KH. Vụ Hè thu, đến ngày 14/6/2018, toàn huyện gieo cấy được hơn 4.300/4.445ha lúa, đạt 96,7% ( hiện còn 145ha mùa sớm ở các xã vùng trên đang  gieo cấy).

* Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm ước tính đến ngày 30/6 có trên 769.757 con; trong đó: đàn trâu có 10.097 con, đạt 82,76% với cùng kỳ; đàn bò có 11.984 con bằng 56,26% so với cùng kỳ; đàn lợn 21.735 con, bằng 132,53% cùng kỳ; tổng đàn gia cầm có 725.941 con bằng 106,01% cùng kỳ.

* Lâm nghiệp: Công tác trồng rừng, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, được chú trọng. Diện tích trồng rừng tập trung 1.500ha, trồng 329.000 cây phân tán, đạt 54,8% KH.

* Thủy sản: Tổng sản lượng thủy sản 1.337,9 tấn, bằng 102,2% cùng kỳ; trong đó, khai thác 1.023 tấn, bằng 99,7% cùng kỳ. Diện tích nuôi trồng thủy sản vụ Xuân 581ha, bằng 108,19% cùng kỳ. Một số mô hình nuôi cá lồng như Khe Còi, Kỳ Xuân, Khe Cà, Kỳ Khang…bước đầu phát triển đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, có khả năng nhân ra diện rộng.

2.2. Xây dựng nông thôn mới (NTM)

Xây dựng được 30 mô hình, đạt 26%KH, thành lập mới 01 hợp tác xã, 13 tổ hợp tác, đạt 61%KH, 10 doanh nghiệp, đạt 43,47%KH; có 34 khu dân cư, 178 vườn đăng ký triển khai xây dựng mẫu, đến nay có 10 khu dân cư mẫu đạt chuẩn, 129 vườn đạt chuẩn; trồng được 33,8 km cây hàng hàng rào xanh, di dời 32 công trình chăn nuôi không hợp lý, vận động 2.338 hộ cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng được 45,87 km hệ thống điện thắp sáng.

Kiên cố hóa 27,2km đường giao thông theo cơ chế hỗ trợ xi măng, đạt 52,0%KH; 18,0km rãnh thoát nước, đạt 64,0%KH. Duy tu, bảo dưỡng thường xuyên 80km, duy tu định kỳ 0,5km đạt 25% KH. Tổ chức ra quân làm giao thông thủy lợi nội đồng, đã nạo vét hơn 250km kênh mương với khối lượng trên 10.000m 3 ; xây dựng 1,23 km kênh mương bê tông, đạt 27%KH. Toàn huyện có 310 tiêu chí NTM đạt chuẩn, bình quân 14,76 tiêu chí/xã.

2.3. Phát triển thương mại, dịch vụ: Tổng giá trị sản xuất thực hiện ước đạt 58,91% KH; tổng mức lưu chuyển hàng hóa dịch vụ thực hiện ước đạt 514,66 tỷ đồng đạt 53,3%KH. Các dịch vụ ven biển đã từng bước được phục hồi, tăng so với cùng kỳ; quy hoạch, quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn ở các xã chuyển biến tốt, quy hoạch phân khu du lịch ven biển Kỳ Xuân cơ bản đã hoàn thành.

2 . 4 . Công tác q uy hoạch , giao thông, xây dựng : Đã thẩm định 15 quy hoạch các loại; cấp 50 giấy phép xây dựng, thẩm định 49 công trình xây dựng các loại. Xây dựng các công trình hạ tầng trong Khu đô thị mới Kỳ Đồng được quan tâm thực hiện, có 02 công trình của 2 cơ quan đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng. Hiện có 20 công trình, dự án đã và đang triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư xây dựng trên 950 tỷ đồng, trong đó các dự án trọng điểm như: Đường cứu hộ công trình thủy lợi hồ chứa nước Rào Trổ và phát triển vùng Thượng - Tây (135 tỷ đồng), Đường di dân vùng lũ xã Kỳ Thọ (77 tỷ đồng), Đường trục chính vào trung tâm đô thị mới Kỳ Đồng (409 tỷ đồng), Trụ sở trung tâm Hành chính huyện (sẽ khởi công trong tháng 6, có tổng đầu tư 125 tỷ đồng), Các tuyến đường giao thông quanh Trung tâm hành chính (37,5 tỷ đồng); Đường giao thông trong Trung tâm hành chính (14 tỷ đồng), Đường ĐH.141 đoạn từ QL1 đến Cầu Ải, xã Kỳ Khang (31 tỷ đồng), Dự án xây dựng các công trình trường học mầm non các xã: Kỳ Thượng, Kỳ Lạc, Kỳ Khang, Kỳ Tiến do tập đoàn Vingrop tài trợ 6,7 tỷ đồng...

2.5. Thu ngân sách, đầu tư phát triển

* Tổng thu ngân sách ước thực hiện 502,64 tỷ đồng, đạt 75% dự toán huyện giao, 74% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 62 tỷ đồng, đạt 42% dự toán huyện giao, đạt 49% dự toán tỉnh giao (thu từ các khoản thuế, phí đạt 62% dự toán HĐND huyện giao, tăng 24% so với cùng kỳ).

* Tổng chi ngân sách huyện ước đạt 232 tỷ đồng, bằng 46,5% dự toán, trong đó chi đầu  tư phát triển 18 tỷ đồng, bằng 51% dự toán; chi thường xuyên 142,7 tỷ đồng, bằng 39% dự toán; chi bổ sung ngân sách cấp dưới 71,2 tỷ đồng bằng 81% so với dự toán. Chi ngân sách bảo đảm theo dự toán và tiến độ thực hiện.

* Đầu tư phát triển: Tổng nguồn vốn đầu tư được phân bổ là 304,7 tỷ đồng, bằng 61% so với cả năm 2017. Trong đó: ngân sách Trung ương, tỉnh 218,6 tỷ đồng; ngân sách huyện 35,4 tỷ; nguồn ngân sách xã chủ yếu từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất 50,9 tỷ đồng; hiện có 01 dự án trong lĩnh vực nông nghiệp được chấp thuận đầu tư với tổng vốn đăng ký 5,3 tỷ đồng.

3 . V ăn hoá - xã hội

- Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, các chương trình nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng. Tổ chức tốt lễ khai trương mùa du lịch biển 2018. Tham gia Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh, đạt 01 huy chương Bạc và 02 huy chương Đồng giải kéo co, 01 huy chương Đồng giải điền kinh. Các cuộc thi thể dục thể thao, hội thi Dân ca, Ví, Giặm tạo sức lan tỏa trong nhân dân.

- Chất lượng giáo dục được đảm bảo, 100% trường mầm non tổ chức dạy học theo chương trình mới; hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ 99,9%; Tốt nghiệp THCS có 1.652 em, đạt 98,33% và tham dự thi tuyển sinh vào lớp 10 có 1.408 em, đạt 85,23%. Chất lượng học sinh giỏi, tham gia các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh đạt kết quả cao; Có 13 trường học được kiểm tra và công nhân trường đạt chuẩn quốc gia (trong đó 4 trường công nhận mới, 9 trường công nhận lại), lũy kế có 40 trường đạt chuẩn, chiếm tỉ lệ 67,8% [1] .

- Triển khai khám, tạo lập hồ sơ quản lý sức khỏe nhân dân đạt 85%; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế 85%, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt 49% KH, tăng 0,5% so với cùng kỳ. Số trẻ được sinh ra trong 6 tháng đầu năm giảm 164 cháu, số trẻ là con thứ 3 trở lên giảm 79 cháu (giảm 1,9%) so với cùng kỳ năm 2017. Tỷ số giới tính khi sinh 105 bé trai/100 bé gái.

- Thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách được kịp thời, đúng quy định cho hơn 15.000 lượt đối tượng người có công và thân nhân người có công với số tiền hơn 34 tỷ đồng. Tổ chức tặng 1.903 suất quà cho các đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 400 triệu đồng. Tu sửa hệ thống điện chiếu sáng, cờ, trang trí khánh tiết tại nghĩa trang liệt sỹ huyện; đào tạo 590 lao động, đạt 28,89%KH, tăng 5% so với cùng kỳ; Giải quyết việc làm cho 1.512 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 745 người, đạt 75,60%KH.

4. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng

* Về tài nguyên và môi trường: Thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý các hồ sơ giao dịch tại bộ phận một cửa của UBND huyện; đã thẩm định 7.408 hồ sơ giao đất, giao rừng, trong đó đã cấp được 7.238 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đạt 97,7%). Tổ chức giao đất, đấu giá đất tại 6 xã Kỳ Châu, Kỳ Hải, Kỳ Thư, Kỳ Giang, Kỳ Văn, Kỳ Khang, tổng tiền thu nộp ngân sách 24,82 tỷ đồng.

* Về công tác giải phóng mặt bằng: Hiện nay, trên địa bàn, đã và đang triển khai 20 dự án, trong đó 11 dự án đã triển khai từ trước và 09 dự án triển khai mới trong năm 2018. Tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 18 lượt dự án, 281 lượt hộ gia đình với tổng diện tích 84,8ha, tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ 27,5 tỷ đồng. Tổ chức 08 cuộc đối thoại trực tiếp với người dân để giải quyết các ý kiến, kiến nghị có liên quan đến GPMB.

5. Cải cách hành chính, tổ chức bộ máy

Xây dựng và triển khai sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm, kế hoạch tinh giản biên chế; đề án sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp và trường học theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung ương Đảng.

Hoàn thiện các điều kiện và đưa vào vận hành Trung tâm Hành chính công huyện theo Quyết định số 1580 ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh. Ban hành và áp dụng Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 tại các phòng, ban đơn vị cấp huyện. Công tác cải cách (CCHC) thủ tục hành chính theo hướng tập trung đầu mối, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp được đẩy mạnh, bước đầu sử dụng có hiệu quả Trung tâm hành chính công huyện và một của điện tử, một cửa liên thông cấp xã; đã tổ chức kiểm tra công tác CCHC đột xuất tại 02 xã và kiểm tra có báo trước 05 xã.

6. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tư pháp, thanh tra

* Công tác tư pháp, thanh tra: Tập trung thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người dân; triển khai 02 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 7 đơn vị, phát hiện 6 đơn vị sai phạm về hành chính, kịp nhắc nhở, xử lý.

* Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Đấu tranh trấn áp mạnh mẽ và có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; kiềm chế và làm giảm tội phạm hình sự; tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt hiệu quả cao; tệ nạn mại dâm được đẩy lùi. Sáu tháng đầu năm, xảy ra 08 vụ tai nạn giao thông làm 09 người chết, 08 người bị thương, 13 người bị xây xát nhẹ, 09 phương tiện hư hỏng.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM

1. Tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết kỳ họp thứ 5 của HĐND huyện và Chương trình số 133/CTr-UBND về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; chỉ đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ xây dựng cơ bản; tập trung giải quyết các tồn đọng về đất đai, công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình, dự án; tăng cường công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình, công tác quy hoạch quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng.

2. Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè thu 2018 đảm bảo diện tích, thời vụ; tăng cường công tác kiểm tra phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh; chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu  nạn. Thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch.

3. Tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM; tiếp tục củng cố nâng cấp các tiêu chí bền vững; phấn đấu bình quân xã đạt 16,5 tiêu chí, không còn xã dưới 12 tiêu chí theo Quyết định 05 của UBND tỉnh. Phát động cuộc thi khu dân cư mẫu, vườn mẫu gắn với phong trào “5 không, 3 sạch”, hoàn thành các tuyến đường mẫu; chú trọng xây dựng mô hình phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân; củng cố các HTX hoạt động có hiệu quả; tiếp tục chỉ đạo thành lập HTX, THT thực chất, hiệu quả, tổ chức sản xuất theo hướng liên kết chủ động; chuẩn bị tốt mọi điều kiện để triển khai có hiệu quả Chương trình “mỗi xã một sản phẩm”.

4. Đẩy mạnh thu hút xã hội hóa đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai các dự án thương mại dịch vụ, nhất là nâng cấp cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, du lịch; cải thiện chất lượng dịch vụ, nhất là dịch vụ cung cấp các sản phẩm thiết yếu cho người dân.

5. Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch đề ra; quản lý chặt chẽ các khâu của đầu tư công, tập trung giải quyết các khoản nợ đọng; kiểm soát chặt chẽ nhiệm vụ chi, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; tập trung nguồn lực để xây dựng NTM, đầu tư phát triển sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội và các nhiệm vụ khác, đảm bảo tính cân đối của ngân sách.

6. Tiếp tục chỉ đạo chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước lĩnh vực khoáng sản, đất đai, môi trường, chú trọng xử lý các tồn đọng về đất đai. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư đã triển khai và cấp mới; tập trung xử lý môi trường các cơ sở chăn nuôi; chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện Đề án quản lý chất thải trên địa bàn.

7. Phát triển văn hóa - xã hội

* Văn hóa: Đổi mới nội dung, hình thức phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM. Thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia về bảo vệ và phát huy giá trị dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án "Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xây dựng phát triển văn hóa, con người Kỳ Anh trong giai đoạn mới”.

* Giáo dục và Đào tạo: Củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, THCS. Thực hiện tốt đề án điều chỉnh quy hoạch trường mầm non và phổ thông, đề án bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên. Chuẩn bị tốt về đội ngũ, cơ sở vật chất cho năm học mới 2018 - 2019 và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

* Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn huyện, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

* Công tác dạy nghề, việc làm, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội: Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chương trình, đề án, dự án về giảm nghèo, an sinh xã hội tạo điều kiện để đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 1,2%. Tập trung hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn, vùng ảnh hưởng sự cố môi trường.

8. Tiếp tục đẩy mạnh CCHC; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tại các đơn vị; Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm hành chính công huyện và bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp xã, thực hiện tốt cơ chế một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nhất là đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với tinh giản biên chế; thực hiện thống nhất việc quản lý biên chế trong cả hệ thống chính trị. Tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp, công chức cấp xã đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng quy định.

9. Chỉ đạo cơ sở diễn tập chiến đấu phòng thủ, bảo đảm an toàn, đạt yêu cầu đề ra. Xây dựng hoàn chỉnh thế trận quân sự, quốc phòng, an ninh, xây dựng một số công trình cơ bản trong thế trận khu vực phòng thủ huyện. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án 717/ĐA-UBND ngày 28/7/2017 của UBND huyện về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông giai đoạn 2017-2021. Tập trung cao, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững ổn định tình hình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện đồng bộ các biện pháp kiềm chế, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, kiểm soát tải trọng xe, phòng chống cháy nổ.


.


Ban biên tập tổng hợp Nguồn: Văn phòng HĐND-UBND huyện