Kỳ Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị đón chào Tết cổ truyền Xuân Canh Tý 2020 của dân tộc. Sáng nay 20/1, Đảng bộ huyện Kỳ Anh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020).
Các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đảng

Dự lễ có các đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và cán bộ cốt cán qua các thời kỳ.

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã khẳng định rằng, mỗi thắng lợi của dân tộc Việt Nam đều xuất phát từ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đ/c Trần Đình Gia, ĐBQH, TUV, bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi lễ

Với đường lối đổi mới sáng suốt của Đảng, đất nước ta từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, phải chịu nhiều đau thương sau chiến tranh, đời sống của nhân dân được cải thiện ngày càng rõ rệt, đất nước ngày càng chủ động hội nhập quốc tế, uy tín và vị trí trên trường quốc tế không ngừng được nâng lên. Tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng trong 90 năm qua, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và chiến sỹ lực lượng vũ trang càng xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trước Đảng và Nhân dân để góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch mạnh, trong năm 2020 sẽ có những thời cơ và thách thức mới, tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh, sự đoàn kết, thống nhất của BCH Đảng bộ huyện, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, cùng với sự đồng thuận của nhân dân, chắc chắn huyện nhà chúng ta sẽ giành được thắng lợi trên tất cả các mặt.

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đó là: Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trịtheo chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

Tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, chú trọng những vấn đề lý luận và các vấn đề thực tiễn được đề cập trong dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và những vấn đề về chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng ở địa phương, cơ sở.

Vững tin vào Đảng, vào Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân và dân huyên Kỳ Anh nguyện một lòng tin vào Đảng, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu tiến bước theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, quyết tâm xây dựng quê Kỳ Anh ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn. Từ đó, với mục tiêu quyết tâm phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020

Đây là dịp nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 90 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.


Trung Anh - Phạm Tuấn