Mặt Trận Tổ Quốc huyện Kỳ Anh - Dấu ấn sau một nhiệm kỳ đổi mới

Nhiệm kỳ qua, MTTQ từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã có nhiều đổi mới, nhất là đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát triển thêm các tổ chức thành viên, tạo nên sự phong phú trong tổ chức và hoạt động của mặt trận, góp phần nâng cao chất lượng, mở rộng phạm vi hoạt động. MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất; khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững và phát huy, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội. Điển hình là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, thu hút đông đảo người dân tham gia, chuyển từ tư tưởng thụ động, trông chờ, ỷ lại sang chủ động, tự giác, tích cực. Với phương châm “lấy sức dân lo cuộc sống cho dân; lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm tương đồng; lấy sự tiến bộ và nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư làm mục đích”, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát địa bàn dân cư và hộ gia đình để triển khai các phong trào, các cuộc vận động, động viên nhân dân chủ động phát triển sản xuất - kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã có nhiều đổi mới, nhất là đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát triển thêm các tổ chức thành viên, tạo nên sự phong phú trong tổ chức và hoạt động của mặt trận, góp phần nâng cao chất lượng, mở rộng phạm vi hoạt động. MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất; khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững và phát huy, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội. Điển hình là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, thu hút đông đảo người dân tham gia, chuyển từ tư tưởng thụ động, trông chờ, ỷ lại sang chủ động, tự giác, tích cực. Với phương châm “lấy sức dân lo cuộc sống cho dân; lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm tương đồng; lấy sự tiến bộ và nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư làm mục đích”, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát địa bàn dân cư và hộ gia đình để triển khai các phong trào, các cuộc vận động, động viên nhân dân chủ động phát triển sản xuất - kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Khu dân cư kiểu mẫu thôn Đông Sơn, xã Kỳ Phong
Mô hình lò đốt rác tại gia được các địa phương triển khai
nhằm bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí

Là huyện vừa mới được chia tách, nhưng lại là địa phương ghi dấu ấn trong việc xây dựng nông thôn mới. Thông qua các cuộc tuyên truyền, vận động của UBMTTQ huyện và các tổ chức thành viên, phong trào xây dựng nông thôn mới đã lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, với nhiều hành động thiết thực, cụ thể để chung sức cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng nông thôn mới. Nhân dân tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, tự nguyện hiến 495.756 m 2 đất ở, đất vườn, trên 214.000 cây cối các loại, hàng ngàn công trình dân sinh để mở rộng các tuyến đường theo chuẩn nông thôn mới; huy động người dân đóng góp trên 256 tỷ đồng, làm mới 297 km đường bê tông, 185 km kênh mương thủy lợi nội đồng, 75 hội quán nhà văn hóa thôn, 16 trường học cao tầng, trồng hàng nghìn mét hàng rào xanh và nhiều công trình phúc lợi xã hội khác… Đến nay, Kỳ Anh đã có 9/21 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, tăng 8 xã so với đầu nhiệm kỳ, số xã còn lại đã đạt từ 12 tiêu chí trở lên. Cũng từ hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ dệt, diện mạo năng động, văn minh, thân thiện đang dần hiện hữu, Kỳ Anh đang tiến gần đến mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.

Khu dân cư kiểu mẫu thôn Hoàng Diệu, xã Kỳ Tiến

Khu dân cư kiểu mẫu thôn Vĩnh Thọ, xã Kỳ Thọ
Trường mầm non Kỳ Thọ

Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ở huyện Kỳ Anh đã tích cực động viên các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, và có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực chăm lo cuộc sống cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Mỗi tổ chức Hội, Đoàn thể, đơn vị doanh nghiệp luôn phát huy vai trò thành viên và có những phong trào sáng tạo để vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia giúp đỡ như: hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi, ngày công lao động cùng với cây, con giống cho các hộ nghèo phát triển sản xuất. Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp đã vận động được: 9.849 triệu đồng, sửa chữa và làm mới 411 nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà nhân ái cho hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hổ trợ trên 890 triệu đồng cho 493 hộ nghèo; khám chữa bệnh cho 226 lượt hộ nghèo; giúp đỡ 618 học sinh nghèo học giỏi, với số tiền trên 300 triệu đồng; trao gần 4.600 suất quà Tết với số tiền trên 1.280 triệu đồng. Hàng năm, ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở các khu dân cư luôn được Ủy ban Mặt trận các cấp chú trọng

Lãnh đạo huyện tặng quà cho các gia đình
có hoàn cảnh khó khăn

Việc tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với các hoạt động biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, trao tặng nhà đại đoàn kết, tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được tổ chức định kỳ trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, MTTQ huyện đã tích cực phát huy vai trò cầu nối để người dân tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Cũng thông qua mặt trận, người dân và cử tri các địa phương đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị, tham gia đóng góp kịp thời đến cấp ủy, chính quyền các cấp. Theo đó, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện đã tích cực tham gia phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cử tri và nhân dân trên địa bàn.

Thông qua các hoạt động, MTTQ huyện Kỳ Anh tiếp tục khẳng định là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên, góp phần tích cực vào quá trình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động; đa dạng hoá các hình thức tập hợp quần chúng, chăm lo củng cố tổ chức, phát triển thành viên, đoàn viên, hội viên, xây dựng cốt cán, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, phát huy vai trò quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng quê hương đổi mới.

Lắng nghe ý kiến và giải trình các thắc mắc của nhân dân
trong các cuộc tiếp xúc cử tri

Có thể khẳng định rằng, nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả cao. Phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai mạnh mẽ, toàn diện, góp phần cùng với cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện nhà đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân,đáp ứng ngày càng cao yêu cầu nhiệm vụ được giao./.


Thúy Nga - Phạm Tuấn