Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện tổ chức đối thoại với đại diện công dân xã Kỳ Tây, Kỳ Thượng có kiến nghị, phản ánh liên quan đến bồi thường, GPMB công trình hồ chứa nước Rào Trổ

Chiều ngày 07/8 Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện tổ chức đối thoại với đại diện công dân xã Kỳ Tây, Kỳ Thượng có kiến nghị, phản ánh liên quan đến bồi thường, GPMB công trình hồ chứa nước Rào Trổ.

Tham dự buổi đối thoại về phía tỉnh có các đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban ngành cấp tỉnh. Về phía huyện có các đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND xã, Bí thư, thôn trưởng và đại diện các hộ dân xã Kỳ Tây, Kỳ Thượng có kiến nghị, phản ánh.

Các đại biểu và đại diện các hộ dân tham gia buổi đối thoại

Công trình hồ Rào Trổ thuộc dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng có phạm vi ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân tại xã Kỳ Thượng và Kỳ Tây. UBND huyện đã tiến hành kiểm kê, bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân có liên quan. Tuy nhiên đến nay có một số hộ dân liên quan có kiến nghị.

Đ/c Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tổng hợp kết quả trả lời các đơn thư, kiến nghị

Theo báo cáo tổng hợp kết quả trả lời giải quyết các đơn thư, kiến nghị, hiện nay xã Kỳ Thượng có 11 nội dung kiến nghị và đã trả lời 07 nội dung, 04 nội dung tiếp nhận mới; xã Kỳ Tây có 18 nội dung, đã trả lời 09 nội dung, 09 nội dung tiếp nhận mới.

Đại diện các hộ dân kiến nghị một số nội dung

Tại buổi đối thoại, các hộ dân đề nghị giải thích rõ một số nội dung sau: bồi thường, đền bù đất đai khai hoang; đất sử dụng từ năm 1982; cây ăn quả, đất nông nghiệp, hoa màu chưa được áp giá bồi thường; chuyển đổi nghề; tài sản vi phạm; các chế độ hỗ trợ cho con em các hộ dân; hỗ trợ chính sách cho người dân di dời vùng kinh tế mới; đường vào nhà chưa được bồi thường; các hộ chưa được hỗ trợ di chuyển tài sản...

Đ/c Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện trả lời một số kiến nghị, vướng mắc của bà con

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và trả lời các kiến nghị của các hộ dân; đối với các kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định huyện sẽ trả lời cụ thể sau khi có quyết định của cấp tỉnh và sở ban ngành liên quan.

Đ/c Hồ Huy Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường trả lời một số kiến nghị

Kết luận tại buổi đối thoại, đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đại diện các hộ tổng hợp nội dung kiến nghị của bà con, huyện phân loại ra từng nhóm nội dung kiến nghị để có hướng giải quyết.

Đ/c Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi đối thoại

Yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao Hội đồng bồi thường huyện làm việc với đại diện hộ dân 2 xã, sau khi thống nhất tổng hợp lại ý kiến của bà con để trả lời đầy đủ, giải quyết thỏa đáng, đảm bảo quyền lợi của bà con nhân dân./.


Lan Ánh - Trung Anh