Thường trực huyện uỷ làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Châu.

Chiều ngày 22/3 Thường trực Huyện uỷ tổ chức cuộc họp với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Châu mở rộng để nghe và cho ý kiến về kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Chiều ngày 22/3 Thường trực Huyện uỷ  tổ chức cuộc họp với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Châu mở rộng để nghe và cho ý kiến về kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Thường trực huyện uỷ làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Châu
về xây dựng NTM

Dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, HĐND, Uỷ ban MTTQ huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban tổ chức Huyện uỷ, Phòng tài nguyên môi trường, Tài chính Kế hoạch, Kinh tế Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Văn hoá, Nội vụ, Công an, các đồng chí thành viên đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo xã Kỳ Châu.

Chủ trì hội nghị
Các đại biểu tham gia hội nghị

Với mục tiêu xây dựng xã Kỳ Châu trở thành xã Nông thôn mới nâng cao trong năm 2019, quí I năm 2019, Ban Quản lý Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Châu đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý và ban phát triển thôn phục vụ chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới phù hợp với thực tiễn của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt phong trào toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới và cuộc thi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. Các tổ chức đoàn thể thực hiện các phong trào “5 không - 3 sạch”, ra quân làm vệ sinh môi trường, cải tạo các vườn tạp, chỉnh trang, sắp xếp lại nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, chuồng trại chăn nuôi, nhà vệ sinh…Theo kế hoạch, năm 2019, xã Kỳ Châu sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đánh giá kết quả cuộc thi “ Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, tổ tự quản mẫu”, duy trì mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới, trong đó, tập trung hoàn thành 10/10 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Hiệu Châu, Thuận Châu và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thôn Châu Long… Lập phương án điều chỉnh quy hoạch, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện 8-10 vườn mẫu  trong năm 2019. Trước mắt, tập trung vận động bà con nhân dân 2 thôn Hiệu Châu và Thuận Châu cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, hoàn thành các tiêu chí để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp nhiều ý kiến hay, giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đó là sự vào cuộc của người dân chưa cao; việc vận động nhân dân thực hiện chủ trương cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng các khu vườn mẫu đạt chuẩn; đầu tư xây dựng, phát triển các mô hình sản xuất còn hạn chế...

Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những nổ lực, cố gắng của xã Kỳ Châu trong phong trào xây dựng Nông thôn mới trong thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đó là phong trào xây dựng NTM chưa đều, chưa quan tâm đến phát triển kinh tế bền vững.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
ghi nhận những nổ lực, cố gắng của xã Kỳ Châu trong phong trào xây dựng Nông thôn mới

Đồng chí đề nghị xã Kỳ Châu cần đổi mới tư duy sáng tạo trong phong cách lãnh đạo, chỉ đạo. Bàn đường găng để điều hành thực hiện cho phù hợp; huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng vào các công trình trọng điểm của xã; phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân tham gia thực hiện các phong trào quyết liệt và hiệu quả hơn; tổ chức thành lập tổ tuyên truyền vận động người dân cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, phát triển các mô hình chăn nuôi, làm vệ sinh môi trường; xử lý công việc trên hệ thống điều hành tác nghiệp của huyện; phúc tra lại các dối tượng hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội; huy động lực lượng của xã và các thôn ra quân thực hiện tháng cao điểm xây dựng NTM từ nay đến 30/4...

Kết luận cuộc họp đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đề nghị xã Kỳ Châu tiếp tục phát huy lợi thế, tạo mọi điều kiện giúp người dân phát triển kinh tế, tạo ra các sản phẩm đặc trưng;

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ
kết luận hội nghị xây dựng NTM tại xã Kỳ Châu

Huy động sự vào cuộc quyết liệt của người dân và nâng cao hiệu quả để mọi người cùng đồng lòng, đồng sức thực hiện, giải quyết dứt điểm các tồn đọng, thực hiện phương châm làm thực chất và hiệu quả xây dựng các khu dân dân cư NTM kiểu mẫu; chú trọng công tác cải cách hành chính, quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, tăng cường sự lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng... nhằm thực hiện các nội dung đã bàn có hiệu quả hơn./.


Thúy Nga - Phạm Tuấn


Tin liên quan