UBMTTQ xã Kỳ Đồng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 - 2024

Sáng ngày 22/3,xã Kỳ Đồng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Sáng ngày 22/3,xã Kỳ Đồng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Văn nghệ chào mừng Đai hội

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Kỳ Đồng không ngừng được củng cố và phát triển, phát huy được sức mạnh của toàn dân, vượt qua mọi khó khăn thử thách, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đẩy mạnh “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... đã góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo tạo sức mạnh to lớn về chính trị, tinh thần, thúc đẩy sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội và mọi mặt của đời sống xã hội tại địa phương.

Đại hội đại biểu UB MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024
Đại biểu tham dự

Trong 5 năm UBMTTQ xã đã đạt được là 100 % các thôn trong xã làm tốt việc tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân và các doanh nghiệp tham gia ủng hộ các loại quỹ: ngày vì người nghèo, quỹ đến ơn đáp nghĩa… với tổng số tiền quên góp được 102 triệu đồng, tiếp nhận 1,2 tỷ đồng, hỗ trợ, nâng cấp và làm mới 56 căn nhà; trao tặng 2.248 suất quà, với số tiền 927 triệu đồng. Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, UBMTTQ xã đã chỉ đạo Ban công tác MTTQ các thôn lấy ý kiến đại diện của nhân dân về các nhóm vấn đề như: về phát triển kinh tế, công tác quản lý tài nguyên, môi trường, trật tự an toàn xã hội và công tác cải cách hành chính, ý thức trách nhiệm của cán bộ; tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri để phản ánh với Đảng, chính quyền, HĐND các cấp về các vấn đề dân sinh bức súc trong nhân dân. Ban giám sát cộng đồng đã thực hiện 6 cuộc giám sát và đã giám sát 12 công trình xây dựng, đã kịp thời chỉ ra những thiếu sót trong quá trình thi công, đảm bảo chất lượng lượng về kỹ mỹ thuật công trình. Các ban công tác mặt trận và các tổ hòa giải ở cơ sở đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, làm tốt công tác hòa giải ngay tại cơ sở.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; về phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Với tinh thần Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và phát triển, Đại hội đã thông qua bản nghị quyết và chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc xã Kỳ Đồng với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể  để thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội MTTQ xã Kỳ Đồng, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra. 100% đại biểu dự đại hội đã nhất trí thông qua.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 30 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ xã Kỳ Đồng, nhiệm kỳ 2019-2024 và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện huyện Kỳ Anh sắp tới./.


Thúy Nga - Anh Đức


Tin liên quan