UBND huyện kiểm tra làm việc với xã Kỳ Thọ về tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Sáng ngày 21/3, UBND huyện Kỳ Anh đã có buổi làm việc với xã Kỳ Thọ về tiến độ xây dựng nông thôn mới. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; lãnh đạo các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm ứng KHKT&BVCTVN huyện và đại diện các đơn vị nhận đỡ đầu, các đồng chí trong đoàn công tác 979 chỉ đạo xã Kỳ Thọ.

Sáng ngày 21/3, UBND huyện Kỳ Anh đã có buổi làm việc với xã Kỳ Thọ về tiến độ xây dựng nông thôn mới. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; lãnh đạo các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm ứng KHKT&BVCTVN huyện và đại diện các đơn vị nhận đỡ đầu, các đồng chí trong đoàn công tác 979 chỉ đạo xã Kỳ Thọ.

Trước khi làm việc, đoàn đã đi kiểm tra khu dân cư kiểu mẫu và
một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Kỳ Thọ đã báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua. Để đưa Kỳ Thọ cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2019, xã Kỳ Thọ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức cho bà con nhân dân đi tham quan học tập kinh nghiệm tại huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc; phối hợp Văn phòng điều phối nông thôn huyện tổ chức cho 148 người gồm cán bộ cốt cán xã thôn; hộ xây dựng vườn mẫu tham quan học tập xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại xã Kỳ Tiến. Huy động bà con nhân dân đào đắp 2.300m lề đường, làm 600m rãnh thoát nước, lắp đặt 5100m đường điện chiếu sáng, trồng 3.280m hàng rào, chỉnh trang 175 vườn hộ. Giải phóng mặt bằng để xây dựng đường điện hạ áp tại thôn Vĩnh Thọ, huy động con em xa quê đóng góp được gần 106 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới..

UBND huyện kiểm tra làm việc với xã Kỳ Thọ về tiến độ xây dựng nông thôn mới
Đại biểu tham dự hội nghị

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, xã Kỳ Thọ kiện toàn lại ban chỉ đạo, ban quan lý xây dựng nông thôn mới xã. Lập kế hoạch đường găng thực hiện ngay từ đầu năm 2019 để triển khai thực hiện. Tiếp tục tổ chức tuyên tuyền phổ biến, quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới trong nhân dân; đầu tư xây dựng các mô hình triển kinh tế có hiệu quả. Tập trung cao cho công tác vệ sinh môi trường, trồng hàng rào xanh, chỉnh trang vườn hộ, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu.

Trong những ngày này bà con nhân dân xã Kỳ Thọ tích cực ra quân
chỉnh trang vườn hộ, trồng hàng rào xanh trên các trục đường

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và lãnh đạo UBND xã cần thay đổi cách điều hành lãnh đạo, phải sâu sát xác định rõ công việc, trên cơ sở đường găng được phê duyệt, rà soát và cần điều chỉnh  những nội dung nào.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
kết luận tại buổi làm việc

Đặc biệt, trong tháng 3, tháng 4 này cần làm và thực hiện những công việc gì ? phân công cho ai, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, giám sát, phê bình gắn với các đầu việc, tìm những điểm nghẽn để tháo gỡ, giao trách nhiệm cho đồng chí Chủ tịch UBND xã bám điều hành, tổ chức điều hành, hàng tuần báo cáo đầy đủ, kịp thời cho Thường trực Đảng ủy. Trong điều hành, Uỷ ban nhân dân xã cần có sự phân cấp, phân quyền, giao việc cho từng đồng chí để thực hiện các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới./.


Phạm Tuấn


Tin liên quan