UBND huyện Kỳ Anh: Giao ban triển khai thực hiện các nội dung và Nghị quyết kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX

Sáng ngày 30/7, UBND huyện Kỳ Anh tổ chức cuộc họp giao ban để triển khai thực hiện các nội dung và nghị quyết kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX. Dự cuộc họp có các đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Hoàng Văn Bẹ, HUV, Chủ tịch UBMTTQ huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Ủy viên UBND huyện; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện. Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

UBND huyện Kỳ Anh giao ban triển khai thực hiện các nội dung
và Nghị quyết kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX
Đại biểu tham dự giao ban....
Đại biểu tham dự giao ban....

Tại cuộc họp đại diện các phòng, ban, đơn vị đã thảo luận Nghị quyết về về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm của HĐND huyện tại Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX. Trình bày báo cáo kế hoạch, lộ trình chi tiết sáp nhập Trường Tiểu học và THCS Kỳ Văn; Chia tách trường THCS Hà - Hải, thành lập trường Tiểu học và THCS Kỳ Hải; sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch với Đài TT-TH huyện; Báo cáo phương án thu ngân sách 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp các tháng cuối năm 2018; báo cáo kết quả triển khai các dự án năm 2019;  báo cáo kế hoạch triển khai chuẩn bị cho năm học mới 2018 -2019; báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện.

Đồng chí Lê Xuân Thủy, UVBTV, Trưởng Công an huyện phát biểu tại giao ban..

Căn cứ nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 theo lĩnh vực mình phụ trách, xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện trong thời gian tới: khắc phục những khó khăn hạn chế về thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch cả năm; thực tiễn tình hình đặt ra yêu cầu không chủ quan trong chỉ đạo diều hành.

Đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch TT HĐND  huyện phát biểu tại giao ban

Trong xây dựng nông thôn mới, tổ chức sản xuất theo chuỗi, phát triển mới các mô hình, còn hạn chế, số tiêu chí đạt chuẩn còn thấp so với kế hoạch; một số tiêu chí đã đạt nhưng thiếu tính bền vững; kết quả xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu chưa tương xứng. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu, công tác cấp đổi GCNQSD đất còn nhiều vướng mắc. Chất lượng giáo dục chưa đồng đều giữa các vùng. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số cơ quan, đơn vị hiệu quả thấp. Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp...

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND  huyện kết luận tại giao ban..

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND  huyện đã nêu lên một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Tập trung cao nhiệm vụ thu ngân sách; rà soát đánh giá các nguồn thu để kịp thời có các giải pháp chỉ đạo hiệu quả, tăng cường công tác giám sát kê khai thuế, đôn đốc thu hồi nợ đọng thế. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản gắn với đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện sáp nhập các đơn vị sự nghiệp, các trường học trên địa bàn theo Nghị quyết phê duyệt của HĐND huyện; Chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giairng năm học mới 2018 -2019. Thống nhất nội dung phương án, sáp nhập thành lập trường Tiểu học và THCS Kỳ Hải; sáp nhập trường Tiểu học và THCS Kỳ Văn, thực hiện tốt việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đảm bảo đồng thuận việc thực hiện kế hoạch dạy và học; Chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc xét tuyển biên chế về giáo dục, tu sữa, xây dựng cơ sở vật chất ở các trường học; Tập trung chăm sóc cây trồng vụ Hè Thu, chú trọng phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh hại cây trồng, vật nuôi, xây dựng phương án thí điểm cách đồng sản xuất lúa có diện tích lớn, triển khai có hiệu quả các chính sách về nông nghiệp của tỉnh của huyện đã ban hành. Lựa chọn cây trồng dọc các tuyến đường trong Khu Trung tâm Hành chính huyện. Xây dựng nông thôn mới đề nghị các phòng ban phụ trách các tiêu chí tự rà soát lại các tiêu chí mình quản lý để tổ chức thực hiện, trong đó tập trung hoàn thành tiêu chí giao thông và tập trung xử lý nợ đọng ở các xã. Về các nội dung chất vấn đề nghị các phòng cho kiểm tra cụ thể những nội dung mà cử tri đã chất vấn, có kế hoạch xử lý kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, xử lý hồ sơ tồn đọng về cáp đổi GCNQSD đất tại các xã. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bổ sung kiểm tra các phương án, chủ động đôn đốc các xã triển khai thực hiện. Giải quyết tốt mọi khiếu nại tố cáo của công dân. Đảm bảo ANCT-TTATXH, chủ động nắm và dự báo chính xác tình hình..../.


Thúy Nga, Anh Đức