Xã Kỳ Thọ tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Sáng ngày 18/1, xã Kỳ Thọ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đoàn công tác 979 chỉ đạo xã Kỳ Thọ, cấp ủy Đảng chính quyền, Bí thư, thôn trưởng các thôn và lãnh các trường học, trạm ý tế.
Một số tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị tổng kết

Đại biểu tham dự hội nghị

Là một trong những địa phương được coi là đói nghèo nhất nhì trong cả nước vào những thập niên 80, 90 được coi là cái rốn nghèo ở huyện Kỳ Anh. Song dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới, trong những năm gần đây, trên cơ sở phát huy nội lực, tranh thủ sự hổ trợ của nhà nước và huy động sức dân, Kỳ Thọ đã có những đổi thay rõ nét, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Để đạt được kết quả trên, xã Kỳ Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động các nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới.  Đến nay, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 34,5 triệu đồng/người/năm,  tỷ lệ hộ nghèo nông thôn mới đạt 4,34%, xây dựng có 31 mô hình kinh tế, làm mới 1624, 3,7 km rãnh thoát nước và kết cấu hạ tầng cơ sở. Có 23 vườn mẫu, 3 thôn Sơn Bắc; Sơn Nam, Tân Thọ đạt tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu- vườn mẫu. 6/6 thôn được huyện công nhận đạt thôn văn hóa. Giáo dục –y  tế không ngừng được nâng cao, an ninh quốc phòng được giữ vững. Với những kết quả đạt được, xã Kỳ Thọ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 4289 của UBND  tỉnh.

Tại hội nghị tổng kết, xã Kỳ Thọ đã rút ra bài học kinh nghiệm trong xây dựng Nông thôn mới đó là phải gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu nông nghiệp và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phải phát huy vai trò chủ thể của người dân, làm cho dân hiểu, dân tin, dân hưởng ứng bằng sự tham gia bàn bạc, hiến kế, đóng góp công, của và chủ động thực hiện các nhiệm vụ của mình là yếu tố quyết định sự thành công của Chương trình. Sự thống nhất vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và người dân trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, xã Kỳ Thọ  tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội chú trọng, tập trung các tiêu chí như môi trường, văn hóa, hộ nghèo, an ninh trật tự, hình thức tổ chức sản xuất... gắn với quan điểm phát triển xã theo hướng thương mại dịch vụ; quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường và các dịch vụ xã hội phù hợp với định hướng phát triển, nhằm từng bước xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả mà xã Kỳ Thọ đạt được trong xây dựng nông thôn mới.

Đ/c Bùi Quang Hoàn, chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Đồng chí đề nghị, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên  truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới, trong đó cán bộ Đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên làm nhân tố tiên phong gương mẫu, thực hiện tốt Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, kế hoạch sản xuất Nông nghiệp năm 2020; vận động nhân dân sản xuất, chế biến theo hướng hàng hóa. Vận động toàn thể nhân dân nâng cao nhận thức xây dựng nông thôn mới là làm cho nhân dân, phải thường xuyên, liên tục và trở thành một nhu cầu thực sự của nhân dân nhất là công tác vệ sinh môi trường, sản xuất trong vườn hộ; trồng hàng rào xanh.

Tại hội nghị tổng kết, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện đã đã trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới xã Kỳ Thọ.

Các đ/c lãnh đạo trao bằng đạt chuẩn NTM cho xã Kỳ Thọ

Nhân dịp này, xã Kỳ Thọ cũng đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới trong năm 2019./.

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM


Phạm Tuấn