Hội Cựu Chiến binh huyện Kỳ Anh: Triển khai nhiệm vụ Cựu Chiến binh tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Sáng ngày 9/3, tại xã Kỳ Phú, Hội Cựu Chiến binh  huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ Cựu Chiến binh  tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 cho 3 xã Kỳ Phú, Kỳ Tiến và Kỳ Phong đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND  và các đồng chí Chi hội trưởng Chi hội Cựu Chiến binh Binh các xã Kỳ Phú, Kỳ Tiến và Kỳ Phong.

Đại biểu tham dự hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các đầu việc trong việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thiềm, Chủ tịch Hội CCB huyện Kỳ Anh
​ triển khai phong trào CCB  tham gia xây dựng Nông thôn mới năm 2018.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các tổ chức cơ sở hội, đồng chí Nguyễn Văn Thiềm, Chủ tịch Hội CCB huyện  Kỳ Anh đã triển khai các nội dung về việc CCB  tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, Hội CCB các xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm tình hình, định hướng tư tưởng, xác định nhiệm vụ cho hội viên về tham gia xây dựng nông thôn mới, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu của hội viên CCB. Vận động hội viên CCB và nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh trang, quản lý các tuyến đường mẫu; Cùng với Hội Nông dân chỉnh trang vườn hộ, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, phát triển nhiều mô hình Cựu Chiến binh làm kinh tế giỏi… Bên cạnh đó, phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong cộng đồng dân cư. Vận động CCB thành lập các HTX, Tổ Hợp tác, Doanh nghiệp CCB để tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, vận động thành lập Câu Lạc bộ Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Duy trì và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và nắm chắc nhiệm vụ của cán bộ hội viên. Quản lý chất lượng hội viên, duy trì chế độ công tác, học tập và sinh hoạt ở các cấp hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng các ngày kỷ niệm, hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam.../.


Thúy Nga