Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng ngày 5/3, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện; các thành viên trong Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện; ủy viên thường trực Ban chỉ đạo tổng điều tra, tổ trưởng và điều tra viên các xã.

Sáng ngày 5/3, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện; các thành viên trong Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện; ủy viên thường trực Ban chỉ đạo tổng điều tra, tổ trưởng và điều tra viên các xã.

Lãnh đạo Chi cục Thống kê huyện trực tiếp truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cơ bản về việc triển khai phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Đại biểu tham dự

Lớp tập huấn được diễn ra trong 5 ngày từ 5 đến 9/3/2019. Tại lớp tập huấn đại diện Chi cục Thống kê huyện trực tiếp truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cơ bản về việc triển khai phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, vai trò, nhiệm vụ của Điều tra viên và Tổ trưởng, Quy trình điều tra; Quy trình điều tra, các quy định trong phiếu điều tra; xác định nhân khẩu thực tế thường trú và các bài tập tình huống; công tác kiểm tra, giám sát những vấn đề chung trong cuộc Tổng điều tra, hướng dẫn cài đặt phần mềm CAPI và thực hiện điều tra thu thập thông tin trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để tiến hành điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Phó chủ tịch UBND huyện đã quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung chủ yếu của cuộc Tổng điều tra dân số năm 2019, yêu cầu tập trung thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra trên địa bàn mình. Chuẩn bị nhanh và kịp thời các khâu cho việc tổ chức các lớp tập huấn tại cấp huyện cho điều tra viên để công tác Tổng điều tra diễn ra đúng thời gian quy định và đạt hiệu quả cao. Tăng cường công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đến các tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện chặt chẽ, tránh hiện tượng sót, trùng lặp./.


Thuý Nga, Anh Đức