Hội Nông dân huyện Kỳ Anh: Tập huấn Tuyên truyền luật HTX 2012, các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế tập thể.

10:37 06/12/2017

Sáng ngày 6/12, Hội Nông huyện Kỳ Anh đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền luật HTX năm 2012 và các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế tập thể. Dự lớp tập huấn có đồng chí Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội nông dân, Chủ nhiệm HTX, tổ trưởng THT trên địa bàn huyện .

Đại biểu tham dự lớp tập huấn.
Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh truyền đạt một số nội dung
luật HTX 2012, các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế tập thể.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được tiếp thu những nội dung cơ bản của Luật Hợp Tác xã năm 2012, Nghị định 151 và các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế tập thể của Trung ương, của tỉnh; Một số nội dung liên quan, chủ trương thành lập Liên minh Hợp Tác xã của Trung ương, của tỉnh. Tư vấn một số sáng lập viên có nhu cầu thành lập viên có nhu cầu thành lập hợp tác xã; Hợp Tác xã và chuỗi giá trị; Vai trò của Hợp Tác xã trong thời kỳ hội nhập; Giới thiệu một số mô hình Hợp Tác xã tiêu biểu hoạt động hiệu quả trong và ngoài tỉnh. ...

Đại biểu tham dự lớp tập huấn.
Đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Qua lớp tập huấn, nhằm trang bị thêm cho cán bộ, hội viên hội nông dân những kiến thức cơ bản về tính tất yếu của phát triển Hợp Tác xã; phát triển hợp tác xã gắn với chuổi giá trị của sản phẩm nông nghiệp…/.


Thúy Nga, Phạm Tuấn