Liên Đoàn Lao Động huyện Kỳ Anh: Trao 1000 cuốn sách cho xã Kỳ Lâm.

08:10 02/12/2017

Thực hiện công văn số 438 ngày 2/11/2017 của Huyện ủy Kỳ Anh về việc vận động hội viên, đoàn viên ra quân xây dựng, hoàn thành kế hoạch Nông thôn mới năm 2017. Liên Đoàn Lao Động huyện Kỳ Anh vừa trao 1000 cuốn sách cho xã Kỳ Lâm.

Liên Đoàn Lao Động huyện Kỳ Anh trao 1000 cuốn sách cho xã Kỳ Lâm.

Được biết, LĐLĐ huyện đã vận động các đoàn viên, quyên góp sách ủng hộ các xã xây dựng tủ sách tại các nhà văn hóa thôn với mục đích khuyến khích, hình thành thói quen đọc sách cho người dân. Các sách và tài liệu như: Tạp chí xây dựng Đảng, tạp chí Di sản văn hóa Việt Nam, tạp chí Khoa học kỷ thuật, Kỷ năng sống, Sổ tay tổ chức hòa giải ở cơ sở, Luật phòng chống ma túy, Luật giao thông đường bộ, sSổ tay NTM kiểu mẫu, Kỷ thuật chăn nuôi lợn nái, lợn thương phẩm.

Việc xây dựng và hỗ trợ tủ sách Nông thôn mới sẽ nâng cao trình độ về mọi mặt, phát triển kinh tế hộ gia đình, thúc đẩy nền kinh tế xã ngày càng phát triển. Góp phần hoàn thành tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa của xã Kỳ Lâm ./.


Anh Đức