Liên Đoàn Lao Động Tỉnh: Ký kết phối hợp hỗ trợ, đỡ đầu xã Kỳ Phú xây dựng nông thôn mới.

Chiều ngày 11/4.  Liên đoàn lao động Tĩnh tổ chức ký kết phối hợp hỗ trợ,  đỡ đầu xây dựng NTM xã Kỳ Phú huyện Kỳ Anh.  Dự lễ ký kết có Đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh  cùng các đồng chí lãnh đạo,  cán bộ công nhân viên chức Liên đoàn Lao động tỉnh. Về phía huyện Kỳ Anh, có đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,  lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện và các phòng ban liên quan,  cùng cấp ủy Đảng chính quyền xã Kỳ Phú.

Liên Đoàn Lao Động Tỉnh ký kết phối hợp hỗ trợ, đỡ đầu xã Kỳ Phú xây dựng nông thôn mới.

Với sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, Đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Phú đến nay đã đạt được 13 tiêu chí, còn một số tiêu chí khó như: Giao thông,  trường học, hình thức tổ chức sản xuất, môi trường, khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu.  Sau khi thảo luận Liên đoàn Lao động tỉnh đã thống nhất nội dung đỡ đầu xã trong xây dựng Nông thôn mới. Trong đó, hai bên đã ký kết tích cực phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân và cộng đồng về xây dựng Nông thôn mới, tiến tới tập huấn cơ chế chính sách sử dụng nguồn vốn xây dựng Nông thôn mới hiệu quả. Thường xuyên trao đổi thông tin,  nắm bắt tình hình tiến độ thực hiện các chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới của xã để cùng tham gia tư vấn, phối hợp với các sở, ngành liên quan để hỗ trợ giải quyết những khó khăn,  vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tại lễ ký kết, Liên đoàn Lao động Tỉnh đã hỗ trợ xã Kỳ Phú 50 triệu đồng nhằm mua sắm cơ sở vật chất, làm giao thông nông thôn,  thủy lợi, chỉnh trang vườn hộ.

Sau lễ ký kết, Liên đoàn Lao động Tỉnh đã đi đến các thôn khảo sát đường làng, ngõ xóm và một số công trình trường học để có kế hoạch đầu tư, hỗ trợ .

Liên đoàn Lao động Tỉnh khảo sát đường làng, ngõ xóm
và một số công trình trường học để có kế hoạch đầu tư, hỗ trợ


Anh Đức