Đoàn kiểm tra, thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh: Kiểm tra, thẩm định xét công nhận đạt chuẩn NTM tại xã Kỳ Lâm, Kỳ Xuân và Kỳ Giang.

Trong 2 ngày 4,5/12, Đoàn kiểm tra, thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đã đi kiểm tra thẩm định xét công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới  tại xã Kỳ lâm, Kỳ Xuân và Kỳ Giang ( huyện Kỳ Anh). Tham dự  các buổi kiểm tra thẩm định có đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Phạm Văn Dũng, PCT UBND huyện, Hoàng Văn Bẹ, HUV, Chủ tịch UBMTTQ  huyện cùng các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy và các Thành viên đoàn công tác theo QĐ 270 của BTV  Huyện ủy chỉ đạo cụm, xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017.

Trước lúc vào làm việc, đoàn đã đi kiểm tra các khu dân cư kiểu mẫu, tiêu chí giao thông nông thôn, tiêu chí nhà ở dân cư, công tác vệ sinh môi trường....

Tại xã Kỳ Lâm, đến thời điểm hiện nay, xã Kỳ Lâm đã đạt 19 tiêu chí gồm 19 tiêu chí: Quy hoạch; Nhà ở; Giao thông; Điện; Chợ; Thủy lợi; Cơ sở vật chất văn hóa; Văn hóa; Trường học; Giáo dục và đào tạo; Thông tin và truyền thông; Thu nhập; Y tế; Hộ nghèo; Lao động có việc làm thường xuyên; Môi trường; Hệ thống chính trị; Quốc phòng và an ninh; Tổ chức sản xuất. Còn lại 01 tiêu chí đang đạt ở mức 85% là Khu dân cư mẫu, vườn mẫu.  Đoàn kiểm tra cũng đánh giá cụ thể các tiêu chí, đặc biệt đối với 26 nội dung nhỏ cần sớm khắc phục trong những ngày tới như: Tiếp tục hoàn thiện sân thể thao, phải có nơi lưu giữ Danh hiệu văn hóa, tổ chức chỉnh trang vườn hộ...

Tại xã Kỳ Xuân, xác định xây dựng nông thôn mới là làm cho đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Năm 2017, xã Kỳ Xuân đã triển khai chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đường găng, kế hoạch, cân đối nguồn lực cụ thể theo từng nội dung tiêu chí, giao các tổ chức, cá nhân căn cứ triển khai thực hiện. Kết quả, toàn xã đã huy động nguồn lực xây dựng NTM với tổng kinh phí đã thực hiện: 45.601 triệu đồng. Đến nay, xã Kỳ Xuân đã đạt 20/20 tiêu chí.

Tại  xã Kỳ Giang,  trong những năm qua, xã đã thực hiện đồng bộ các tiêu chí, nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của người dân càng được nâng cao...Đến nay, xã Kỳ Giang đã đạt 20/20 tiêu chí.

Tại buổi làm việc, các địa phương thống nhất cao với kết quả đánh giá của đoàn thẩm định tỉnh, đã phản ánh sát đúng với tình hình thực tế của xã; những tồn tại của các tiêu chí, các địa phương sẽ hoàn thiện xong trước ngày 10/12/2017.

Các thành viên trong Đoàn liên ngành của tỉnh đề nghị UBND huyện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Kỳ Anh và các xã Kỳ Lâm, Kỳ  Xuân, Kỳ Giang tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, duy trì và phát triển phong trào xây dựng NTM, phát triển các ngành nghề để nâng cao thu nhập cho người dân, nâng cấp, hoàn thiện hơn các tiêu chí; bổ sung hệ thống trồng hàng rào xanh, chỉnh trang lại vườn hộ, thu gom, xử lý rác thải làm tốt công tác vệ sinh môi; trường tập trung cao, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí còn lại trước 10/12, đồng thời xây dựng khung kế hoạch năm 2018 để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Quan điểm chỉ đạo của tỉnh là đánh giá thực chất, bền vững; các địa phương không vì đạt chuẩn NTM mà để nợ đọng xây dựng cơ bản...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh đã tiếp thu những ý kiến đánh giá khách quan, nghiêm túc, sát với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời đề nghị các phòng, ban cấp huyện và các xã thực hiện tốt các điều kiện trong việc xây dựng các tiêu chí, tạo mọi điều kiện thuận lơi, bổ cứu gấp các nội dung, phần việc mà đoàn đã chỉ rõ, coi việc xây dựng nông thôn mới là việc làm thường xuyên và lâu dài, phải nổ lực phấn đấu, quyết tâm dồn sức, phát huy những điềm nhấn, tiếp tục hoàn hoàn thiện hơn các tiêu chí, tạo điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa huyện Kỳ Anh.

Với việc 3/3 xã đăng ký về đích năm 2017 đủ điều kiện trình Hội đồng thẩm định tỉnh bỏ phiếu xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017 là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy chính quyền huyện Kỳ Anh, sự đồng thuận, vào cuộc của bà con nhân dân, nhất là trong bối cảnh huyện Kỳ Anh vừa gánh chịu hậu quả nặng từ sự cố môi trường biển và cơn bão số 10 vừa qua.


Thúy Nga, Anh Đức, Phạm Tuấn, Hoàng Hạnh