Đoàn liên ngành của tỉnh: Kiểm tra kết quả khắc phục, bổ sung các tiêu chí nông thôn mới bị sụt giảm tại xã về đích nông thôn mới từ năm 2013-2015.

16:01 22/12/2017

Đoàn liên ngành của Tỉnh vừa đi kiểm tra, đánh giá kết quả khắc phục, bổ sung những nội dung chưa hoàn thiện tại các xã Kỳ Tân, Kỳ Trung, Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh). Tham dự về phía huyện Kỳ Anh có các đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện; Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy,  Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Phạm Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện; các phòng ban cấp huyện.

Kiểm tra các tiêu chí tụt giảm trong xây dựng Nông thôn mới ở xã Kỳ Trung.

Kiểm tra đánh giá tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa.

Từ năm 2013-2015, Huyện Kỳ Anh có 04 xã về đích nông thôn mới đó là Kỳ Tân; Kỳ Trung, Kỳ Bắc và Kỳ Đồng. Sau khi đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra, với sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, từ ngày 03/10/2017 đến nay, các xã đã triển khai, hoàn thiện một số đầu việc, góp phần hoàn thiện các tiêu chí sụt giảm như: Giao thông; cơ sở vật chất văn hóa; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; hình thức tổ chức sản xuất; môi trường và an toàn thực phẩm; khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; điện; thu nhập.

Mô hình trồng chè theo hướng Vietgap ở xã Kỳ Trung.

Sau khi kiểm tra cụ thể các tiêu chí, đoàn kiểm tra của tỉnh đã đánh giá cao vai trò trách nhiệm, đặc biệt là sự vào cuộc của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại các xã về đích từ năm 2013-2015 trên địa bàn huyện. Ngay sau khi đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra, các địa phương đã tích cực, khẩn trương, trách nhiệm vào cuộc quyết liệt để hoàn thiện một số tiểu tiêu chí nhỏ. Đến thời điểm hiện nay, Đoàn liên ngành của tỉnh đánh giá các xã đều cơ bản đạt các tiêu chí theo quyết định 73/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Kiểm tra các tiêu chí bị tụt giảm trong xây dựng Nông thôn mới ở xã Kỳ Trung.

Các khu dân cư kiểu mẫu ở Kỳ Bắc
Kiểm tra các tiêu chí bị tụt giảm trong xây dựng Nông thôn mới ở xã Kỳ Bắc.

Phát biểu tại các buổi kiểm tra, đồng chí Ngô Đình Long, Phó chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã ghi nhận cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là 03 xã sau kiểm tra là Kỳ Tân, Kỳ Trung, Kỳ Bắc, các địa phương đã thực hiện được nhiều nội dung, công việc để hoàn thiện, củng cố các tiêu chí sụt giảm. Đồng chí đề nghị các xã xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể để đạt chuẩn theo QĐ 05/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; tiếp tục quan tâm chỉnh trang vườn hộ, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu... Đồng chí cũng lưu lý, không phải về đích NTM là xong, là thỏa mãn kết quả mà phải tiếp tục phấn đấu xây dựng và đạt bền vững các tiêu chí, mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân...


Hoàng Hạnh, Trung Anh