Đoàn Liên Ngành Điều Phối Nông Thôn Mới Tỉnh: Làm việc với xã Kỳ Tân về kết quả xây dựng Nông thôn mới.

Đoàn liên ngành điều phối Nông thôn mới tỉnh do đồng chí Ngô Đức Long, Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thẩm định kết quả xây dựng Nông thôn mới tại xã Kỳ Tân. Cùng dự có Đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, PCT UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban ngành cấp huyện và cấp ủy chính quyền xã Kỳ Tân.

Đoàn liên ngành điều phối Nông thôn mới tỉnh do đồng chí Ngô Đức Long, Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thẩm định kết quả xây dựng Nông thôn mới tại xã Kỳ Tân. Cùng dự có Đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, PCT UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban ngành cấp huyện và cấp ủy chính quyền xã Kỳ Tân.

Đoàn Liên Ngành Điều Phối Nông Thôn Mới Tĩnh
làm việc với xã Kỳ Tân về kết quả xây dựng Nông thôn mới.

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đại biểu tham dự buổi làm việc.
Đồng chí Lê Văn Phâng, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân báo cáo
kết quả xây dựng NTM  trong thời gian qua và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Sau khi xã Kỳ Tân về đích Nông thôn mới vào  năm 2013, đến nay, xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc các thôn cùng bà con nhân dân tiếp tục hoàn thiện cũng cố, nâng cấp chỉnh trang các tiêu chí. Một số têu chí xã và các thôn đã, đang tập trung hoàn thiện có khối lượng lớn như: Giao thông, cơ sở văn hóa, khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu từ đó tạo sự chuyễn biến rõ nét về cảnh quan, môi trường góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Qua kiểm tra thực tế hiện nay xã Kỳ Tân đạt 18/20 tiêu chí, hiện, Kỳ Tân đang tiếp tục xây dựng 20 vườn mẫu. Trong đó, có 9 vườn mẫu của năm 2017 và 11 vườn mẫu của năm 2018. Phấn đấu 6 tháng cuối năm 2018, Kỳ Tân phấn đấu duy tu bảo dưỡng 1,9 km đường, làm đường bê tông tuyến trục xã từ cầu Bàu đến đường 12 tuyến qua chợ mới dài 850m, hoàn thành nốt 700m đường liên gia ngõ xóm, phấn đấu hoàn thiện 9/9 thôn đạt khu dân cư mẫu.

Đồng chí Ngô Đức Long, Phó Chánh VP NTM  tỉnh
kết luận tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Đức Long, Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh đã tổng hợp các ý kiến của thành viên trong đoàn đồng thời đánh giá một số tiêu chí NTM  của xã cần phải bổ sung và hoàn thiện đó là tiêu chí vật chất văn hóa, tiêu chí giao thông có một số trục đường liên xã do xuống cấp đề nghị Kỳ Tân tìm giải pháp để khắc phục. Về tiêu chí khu dân cư yêu cầu 100% thôn phải đạt chuẩn thì cần sự vào cuộc của tất cả người dân mà trong đó có vai trò của cán bộ từ thôn đến xã. Với mong cuối năm 2019, Kỳ Tân là xã đạt Nông thôn mới kiểu mẫu ./.


Anh Đức


Tin liên quan