Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh: Kiểm tra xây dựng Nông thôn mới tại xã Kỳ Xuân.

08:45 12/11/2017

Sáng ngày 11/11, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh đã đi kiểm tra giám sát trực tiếp tại một số thôn Quang Trung, Lê Lợi, Xuân Phú, Trần Phú….của xã Kỳ Xuân đang tập trung làm một số đầu việc như làm mương thoát nước, chỉnh trang vườn hộ, trồng cây xanh, hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

Bà con nhân dân xã Kỳ Xuân đang tập trung xây dựng Nông thôn mới.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh
​ kiểm tra các đầu việc tập trung xây dựng Nông thôn mới tại xã Kỳ Xuân.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017, ngay từ đầu năm,  xã Kỳ Xuân  đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông thôn mới, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí  nhằm về đích cuối năm 2017. Đến nay,  xã Kỳ Xuân đã đạt 11/19 tiêu chí gồm các tiêu chí: An ninh, trật tự xã hội, Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, Thủy lợi, Lao động việc làm, y tế ……Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tiêu chí khó chưa hoàn thành như;  Cơ sở vật chất văn hóa, Trường học, giao thông, chợ … Cùng với sự đồng thuận từ nhân dân cùng cấp ủy chính quyền xã Kỳ Xuân quyết tâm hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 841, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
đang giúp xã Kỳ Xuân xây dựng Nông thôn mới.

Qua công tác kiểm tra chỉ đạo đốc thúc xã Kỳ Xuân xây dựng Nông thôn mới, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm một số cán bộ và toàn thể người dân toàn xã. Bên cạnh những tiêu chí đạt được còn một số hạn chế: Đó là vẫn còn tình trạng một số cán bộ làm việc theo kiểu quan liêu, việc thực hiện các tiêu chí còn chậm do gặp khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn, công tác tuyên truyền hiệu quả chưa cao. Để khắc phục những hạn chế, hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2017, đồng chí  Chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Kỳ Xuân cần chú trọng một số đầu việc như: Tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích để nhân dân nhận thức đúng về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò chủ thể của người dân, luôn đặt người dân ở vai trò trung tâm của phong trào, tập trung triển khai xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng nông thôn, chỉnh trang vườn mẫu, hoàn các đường điện hư hỏng tạm bợ, chú ý thời tiết mưa nhiều….. tạo đường găng kế hoạch sát thực tế nhằm hoàn thiện các tiêu chí vào cuối năm, trong hoàn thành các tiêu chí cần tạo điểm nhấn là khu du lịch biển.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh  cảm ơn và động viên
​ cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 841 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang giúp xã Kỳ Xuân xây dựng Nông thôn mới.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh đã cảm ơn sự giúp đỡ của gần 100 cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 841 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đang giúp đỡ đóng góp ngày công giúp nhân dân xã Kỳ Xuân làm đường giao thông nông thôn; xây dựng vườn mẫu, thôn mẫu; vệ sinh môi trường, củng cố khuôn viên Nhà văn hóa thôn trong thời gian 7 ngày đồng thời chúc các chiến sỹ luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.


Trung Anh