Thanh Tra tỉnh: Ký kết đỡ đầu chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Kỳ Thọ.

Nhằm giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, thực hiện các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới, chiều ngày 15/5, Thanh Tra tỉnh đã tổ chức ký kết đỡ đầu xây dựng Nông thôn mới tại xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh. Tham dự lễ ký kết còn có các đồng chí Lê Văn Trọng, HUV, Trưởng phòng NNPTNT huyện, Chánh Văn phòng NTM  huyện cùng đại diện Đoàn Công tác 270 chỉ đạo xã Kỳ Thọ và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Toàn cảnh lễ ký kết

Đến nay, xã Kỳ Thọ đã đạt 11 tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới, bao gồm: tiêu chí quy hoạch, tiêu chí thủy lợi, điện nông thôn, tiêu chí hạ tầng thương mại, tiêu chí thông tin truyền thông, tiêu chí tổ chức sản xuất, tiêu chí giáo dục, tiêu chí Quốc phòng an ninh, tiêu chí nhà ở, tiêu chí lao động và đào tạo, tiêu chí y tế. Còn các tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, thu nhập, trường học, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, tiêu chí khu dân cư kiểu mẩu và vườn mẩu.

Để giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới, Thanh tra tỉnh sẽ phối hợp với các ban ngành và chính quyền địa phương hổ trợ tổ chức các lớp tập huấn phổ biến, quán triệt sâu rộng; kịp thời các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM cho cả hệ thống chính trị và nhân dân người dân nắm vững, vận động nhân dân xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả, hỗ trợ mở các lớp tập huấn, nói chuyện với nhân dân nhằm thay đổi nhận thức của nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, kiến nghị đề xuất của nhân dân liên quan đến tư vấn pháp luật….

Nhân dịp này, Thanh tra tỉnh đã tổ chức ký kết đỡ đầu chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới ở xã Kỳ Thọ.

Thanh Tra tỉnh ký kết đỡ đầu chương trình mục tiêu Quốc gia
xây dựng nông thôn mới tại xã Kỳ Thọ
.


Phạm Tuấn, Mạnh Hải