Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh: Làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Thọ.

Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh vừa có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Thọ mở rộng để nghe và cho ý kiến về kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019. Tham gia buổi làm việc có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, thành viên Đoàn Công tác 979 chỉ đạo xã cùng cấp ủy chính quyền, ban cán sự các thôn trên địa bàn xã Kỳ Thọ. Các đồng chí Trần Đình Gia đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Dương Đình Hới - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thọ chủ trì buổi làm việc.

Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh  vừa  có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Thọ mở rộng để nghe và cho ý kiến về kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019. Tham gia buổi làm việc có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn,  thành viên Đoàn Công tác 979 chỉ đạo xã cùng cấp ủy chính quyền, ban cán sự các thôn trên địa bàn xã Kỳ Thọ. Các đồng chí Trần Đình Gia đại biểu Quốc hội,  TUV, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Dương Đình Hới - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thọ chủ trì buổi làm việc.

Các đồng chí chủ trì

Lãnh đạo xã Kỳ Thọ  báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới

Đại biểu tham dự

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Kỳ Thọ đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.  An ninh Quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và các nhiệm vụ trong thời gian tới.  Được biết Kỳ Thọ là xã đăng ký về đích vào cuối năm 2019 này vì vậy từ Huyện đến Xã đang tập trung cao độ cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết tâm giúp Kỳ Thọ hoàn thành các tiêu chí còn thiếu và yếu, cụ thể đến nay xã Kỳ Thọ đã đạt 15 tiêu chí, trong đó có 3 tiêu chí đạt thấp như; Giao thông, y tế và hệ thống tiếp cận Pháp luật. Còn 5 tiêu chí chưa đạt đó là: Khu dân cư kiểu mẫu, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, tiêu chí trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hệ thống chính trị và tếp cận Pháp luật. Tại đây các ý kiến thảo luận của các cấp ngành và địa phương nhằm đánh giá mức độ các tiêu chí đạt chuẩn, cũng như những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện phát biểu

Đại biểu tham dự

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện lưu ý; Đội ngũ cán bộ lãnh đạo địa phương  xác định xây dựng Nông thôn mới là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kỳ Thọ, yêu cầu lãnh đạo xã Kỳ Thọ phải đổi mới tư duy hướng dẫn, định hướng cho người dân trong vấn đề sản xuất kinh doanh. Đối với công chức cấp xã phải thắt chặt lại đánh giá đúng năng lực. Tham mưu đúng và trúng cho cấp ủy, chính quyền đầy tâm huyết và trách nhiệm, tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng đúng thẩm quyền, đúng pháp luật. Các ngành xác đinh lại nhiệm vụ của mình điều chỉnh một cách toàn diện phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm của người đứng đầu, phải gắn trách nhiệm vào từng con người cụ thể, phụ trách các tiêu chí. Bên cạnh đó, các phòng ban thường xuyên kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ của mình có kế hoạch giúp đỡ địa phương hoàn thành các tiêu chí. Đối với xã Kỳ Thọ cần phải tập trung xây dựng đường găng; huy động mọi nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, trường học, môi trường,  y tế, dồn sức quyết tâm hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới. Phấn đấu về đích cuối  năm 2019 này.

Đồng chí Trần Đình Gia, đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận  giao nhiệm vụ cho xã Kỳ Thọ

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Gia, đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy  giao nhiệm vụ cho xã Kỳ Thọ phải hoàn thành nốt các tiêu chí thời gian tới, khí thế của toàn xã Kỳ Thọ đang lên tập trung ra quân làm giao thông nông thôn, môi trường, xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, trường học, y tế. Tổ chức giao ban, phân công các đồng chí phụ trách các tiêu chí chưa đạt; huy động tối đa mọi nguồn lực và sự vào cuộc của tất cả mọi người dân chung tay xây dựng nông thôn mới; tập trung làm rõ chi tiết đường găng; triển khai kế hoạch rà soát các tiêu chí để thực hiện; thực hiện có hiệu quả các tiêu chí chưa đạt; tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội,  đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương . /.


Anh Đức


Tin liên quan