Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh: Làm việc với xã Kỳ Phú về xây dựng nông thôn mới.

Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh vừa  có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Phú để nghe và cho ý kiến về xây dựng nông thôn mới. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Đặng Xuân Lự,UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Đoàn Công tác 270 chỉ đạo xã Kỳ Phú; đại diện lãnh đạo các phòng,  ban ngành liên quan. Các đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

Đại biểu tham dự buổi làm việc.
Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Kỳ Phú đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới và kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ thực hiện năm 2018; đánh giá mức độ các tiêu chí đạt chuẩn và những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về đích NTM vào cuối năm 2018. Hiện tại, xã Kỳ Phú còn 09 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; thông tin và truyền thông; hộ nghèo; hình thức tổ chức sản xuất; Môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.Tuy đã đạt được những kết quả bước đầu song còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân rõ về vai trò, tầm quan trọng của nông nghiệp, nông thôn, nông dân và chủ trương xây dựng nông thôn mới chưa được thường xuyên, liên tục, hiệu quả thấp, thiếu chiều sâu. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn chưa thật sự tập trung, thiếu quết liệt. Thực hiện đề án “Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân” chưa được quan tâm, thiếu giải pháp, cơ sở vật chất văn hóa, trường học còn thiếu thốn...

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh đề nghị các đồng chí lãnh đạo xã rà soát lại từng tiêu chí cụ thể của từng thôn xóm, cái gì cần ưu tiên nên đầu tư tước vận động người dân sắp xếp, chỉnh trang lại nhà ở dân cư; phân công cho các các đồng chí phụ trách từng tiêu chí theo hướng cụ thể chi tiết; yêu cầu các cơ quan, ban ngành liên quan giúp địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, theo đúng với thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; đề nghị xã tập trung xử lý những vấnđề liên qua đến sản xuất, giải quyết những tồn đọng về đơn thư khiếu nại, quản lý chặt chẽ về đất đai, tài nguyên môi trường, vật liệu xây dựng, vật tư phân bón, khắc phục sự cố môi trường biển…

Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh
phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh  đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của gắng của xã Kỳ Phú trong thời gian qua. Trong thời gian tới, xã Kỳ Phú tập trung xây dựng kế hoạch, đường găng một cách chi tiết; soát xét lại tất cả các đầu việc một cách cụ thể, phân công cho các đồng chí phụ trách từng tiêu chí; tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về việc xây dựng nông thôn mới; xác định rõ nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; là cuộc vận động toàn dân, toàn diện, cấp ủy Đảng, chính quyền đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch và tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vận động mọi tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới với phương châm dựa vào nội lực của cộng đồng dân cư, đồng thời đảm bảo nguyên tắc dân chủ “Dân biết, dân bàn, dân quyết định, dân làm, dân kiểm tra và dân được hưởng thụ’’. Tập trung huy động mọi nguồn lực, tranh thủ các chính sách nông nghiệp về hỗ trợ xây dưng nông thôn mới từ các cấp, các ngành, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí đưa xã Kỳ Phú về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018./.


Thúy Nga, Anh Đức