UBND huyện Kỳ Anh: Tổng kết chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và phong trào thi đua - khen thưởng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

UBND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và phong trào thi đua – khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Văn Kỳ, TUV, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, Phó trưởng Đoàn Công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh, Nguyễn Văn Danh, TUV, Chủ tịch LĐLĐ  tỉnh, Đại diện Ban thi đua khen thưởng tỉnh, lãnh đạo Văn phòng NTM  tỉnh, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND  huyện, Chủ tịch, PCT UBND  huyện, các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy, Thành viên Đoàn Công tác 270 của BTV Huyện ủy, lãnh đạo các  cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy 21 xã trong toàn huyện.  Các đồng chí Trần Đình Gia, TUV, Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Tiến Hùng,  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết
chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.
Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết
​ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Các đồng chí chủ trì hội nghị tổng kết Nông thôn mới.

Năm 2017, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng sự cố môi trường biển, bão số 10  gây thiệt hại nặng trên địa bàn, nguồn lực hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới từ ngân sách nhà nước giảm nhiều so với trước đây, việc huy động nguồn lực xã hội, nguồn lực trong dân khó khăn. Song với sự quyết tâm cao, huyện Kỳ Anh  đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới từ huyện đến cơ sở, nhận định tình hình thực tiễn, nhằm tháo gỡ khó khăn chung cho toàn huyện và cho từng xã. Tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình phát triển kinh tế, thành lập HTX, DN, THT, xây dựng kênh mương nội đồng, đường giao thông nông thôn, khu dân cư mẫu, vườn mẫu, tuyến đường mẫu tạo sự chuyển biến khá rõ nét. Trong năm, toàn huyện đã xây dựng được 109 MH nhỏ, 8 MH vừa, 5 MH lớn , nâng tổng số toàn huyện lên 1.171 MH,  làm mới được 61, 2 km, làm  39,360 km rãnh thoát nước, 10,7 km kênh mương bê tông. Xây dựng thêm 3 khu dân cư mẫu , 21 vườn mẫu đạt chuẩn, các khu dân cư tập trung chủ yếu chỉnh trang hội quán thôn, xây rãnh thoát nước, xây bồn, trồng cây hàng rào xanh, cây xanh, cải tạo vườn tạp, quy hoạch thiết kế vườn hộ, xây dựng nhà lưới, lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến... Phong trào hiến đất, hiến cây, hiến công, chung sức xây dựng nông thôn mới vẫn được duy trì khá tốt, kết quả trong năm 2017 đã có 1.523 hộ của 17 xã hiến 36.281,6 m 2 đất, 6.392 cây xanh các loại, 3.028,1 m hàng rào; ước tính giá trị 4.622,1 triệu đồng. Đến nay, toàn huyện đạt 308 tiêu chí, bình quân 14,7 tiêu chí/xã.

Đồng chí Phạm Văn Dũng, PCT UBND  huyện báo cáo tổng kết
thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia XD NTM  năm 2017, TK  nhiệm vụ năm 2018.

Mục tiêu đặt ra trong năm 2018, huyện Kỳ Anh phấn đấu Phấn đấu có thêm 2 - 3 xã đạt chuẩn NTM; toàn huyện đạt 354 tiêu chí, bình quân xã đạt 16,8 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 12 tiêu chí; thành lập mới 18 DN; 10 HTX, 27 THT; xây dựng 144 MH sản xuất; hoàn thành 13 khu dân cư đạt chuẩn, 100 vườn mẫu và 100 đoạn đường mẫu; xây dựng mới 46,5km đường giao thông nông thôn; 4,5 km kênh nội đồng theo cơ chế xi măng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, PCT UBND  huyện báo cáo
thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, PCT Thường trực HĐND  huyện
phát động phong trào toàn huyện chung sức xây dựng NTM  năm 2018.

Với những nhiệm vụ và giải pháp; Tập trung chỉ đạo các xã rà soát lại các tiêu chí, trên cơ sở khối lượng thực tế, tính toán nguồn lực để đăng ký khối lượng các tiêu chí để UBND huyện ban hành Quyết định giao chỉ tiêu năm 2018; đối với các xã đã đạt chuẩn, tiếp tục tổ chức thực hiện để nâng cao tiêu chí bền vững, nhất là tiêu chí môi trường, khu dân cư mẫu, vườn mẫu, tạo được phong trào thi đua trong nông thôn về thực hiện nếp sông văn minh, xây dựng nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí Trần Văn Kỳ, TUV, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh,
Phó Trưởng Đoàn Công tác của BTV Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh phát biểu tại hội nghị tổng kết.

Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã tăng cường công tác tuyên truyền gắn với vận động nhân dân tham gia hiến đất, hiến cây cho XDNTM; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và người dân để huy động nguồn lực cho xây dựng NTM; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, lao động, tài nguyên đất đai theo quy định để tập trung cho công tác xây dựng nông thôn mới, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Tổ chức kiểm tra kiến thức xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, thôn gắn với việc xây kế hoạch đường găng cho 2018 cụ thể từng nội dung tiêu chí; huy động nguồn lực chủ động thực hiện theo từng tháng, từng quý, nhất là các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2018.

Đồng chí Trần Đình Gia, TUV, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh phát biểu kết luận tại hội nghị tổng kết.

Tiếp tục thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, Kế hoạch sản xuất Nông nghiệp năm 2018 và các đề án xản xuất, tranh thủ tối đa chính sách của tỉnh và huyện để phát triển sản xuất nâng cao đời sống nhân dân; phân công cán bộ phụ trách từng mô hình để chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc các chủ mô hình đã đăng ký để đạt được chỉ tiêu,…

Tập trung chỉ đạo xây dựng KDCMVM, thông qua cuộc thi KDCMVN năm 2018; tiếp tục hoàn thành khối lượng đoạn đường mẫu, phấn đấu 100% thôn có đoạn đường mẫu và vườn mẫu; tổ chức rút kinh nghiệm mô hình xây dựng KDCM tại xã Kỳ Xuân để nhân rộng toàn huyện; tiếp tục triển khai cuộc thi khu dân cư mẫu, vườn mẫu năm 2018, hoàn thành các tuyến đường mẫu, nhân rộng mô hình xây dựng cụm dân cư mẫu,…Đồng thời củng cố và nâng cao các KDCKM, vườn mẫu đã đạt chuẩn để đạt bền vững;

Định hướng đối với các nhóm xã.

- Các xã đã đạt chuẩn:

+ Các xã đạt chuẩn giai đoạn 2013 - 2016: Tập trung rà soát, xác định khối lượng cần thực hiện so với yêu cầu của các tiêu chí, cân đối nguồn lực, xây dựng đường găng kế hoạch, phân công cán bộ hợp lý, tổ chức thực hiện hiệu quả, đảm bảo đến tháng 10/2018 đạt 20/20 theo Quyết định 05 của UBND tỉnh và hướng tới đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tiếp theo. Riêng xã Kỳ Bắc tập hoàn thành 20/20 tiêu theo Quyết định 05 để đề nghị Đoàn liên ngành của tỉnh vào kiểm tra, đánh giá công nhận lại trong năm 2018.

+ Các xã về đích 2017: Tiếp tục phát huy thành quả để phát triển mức độ cao hơn các tiêu chí, hướng tới đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, khắc phục tình trạng giảm tiêu chí trong thời gian vừa qua.

- Các xã phấn đầu đạt chuẩn nông thôn mới 2018: Tổ chức rà soát kỹ các nội dung tiêu chí, cân đối nguồn lực hợp ý, lập kế hoạch chi tiết đầu năm, nhất là đối với nguồn lực đảm bảo, đồng thời chấn chỉnh ngay phương pháp, tổ chức, điều hành, triển khai thực hiện một cách bài bản, khoa học, hiệu quả, đảm bảo đến ngày 30/11/2018 đạt 20/20 tiêu chí vững chắc.

- Các xã còn lại: Tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng mô hình phát triển sản xuất có tính điển hình, bền vững để làm căn cứ khích lệ phong trào, khắc phục sự trì trệ trong nhận thức cũng như hành động, phấn đấu không còn xã dưới 12 tiêu chí.

Tại hội nghị tổng kết, UBND huyện Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng các xã Kỳ Giang, Kỳ Xuân và Kỳ Lâm về đích Nông thôn mới trong năm 2017 và  trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới năm 2017.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng
các đồng chí được điều động, nhận nhiệm vụ mới và nghỉ hưu theo chế độ.

Các đồng chí Chủ tịch LĐLĐ  tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Thường trực Huyện ủy
tặng hoa chúc mừng các xã cán đích Nông thôn mới năm 2017.
Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng
các tập thể đạt thành tích trong phong trào Nông thôn mới 2017.
Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng
các cá nhân đạt thành tích trong phong trào Nông thôn mới 2017.


Mạnh Hải, Phạm Tuấn