UBND xã Kỳ Giang: Tổng kết công tác xây dựng Nông thôn mới và phong trào Thi đua -Khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Sáng ngày 4/2, UBND xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị  tổng kết công tác xây dựng Nông thôn mới và phong trào Thi đua - Khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí  Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện cùng đoàn Công tác 270 của BTV Huyện ủy chỉ đạo xã Kỳ Giang.

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết  công tác xây dựng Nông thôn mới
và phong trào Thi đua -Khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại xã Kỳ Giang.

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Nông thôn mới
và phong trào Thi đua -Khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại xã Kỳ Giang.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Năm 2017, là năm thứ 5 xã Kỳ Giang phấn đấu để đạt chuẩn Nông thôn mới,  Ban Chỉ đạo xã đã xây dựng khung kế hoạch, thực hiện kế hoạch theo các Quyết định 05 của UBND  tỉnh và Quyết định 1509 của UBND  huyện. Với quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân đã tập trung chỉ đạo quyết liệt xây dựng xã đạt chuẩn NTM  trong năm 2017. Trong đó,  đẩy mạnh công tác huy động nguồn lực, giải phóng mặt bằng mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng các tuyến đường mẫu, vườn mẫu, tạo sự chuyển biến trong phong trào xây dựng Nông thôn mới. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa bà con nhân dân đi  tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới  tại các địa phương trong tỉnh. Nhờ vậy, trong năm, xã Kỳ Giang đã xây dựng thêm 4 mô hình kinh tế, xây dựng nâng cấp 13.246 km đường trục thôn, trong đó, làm mới 2,23 km đường bê tông, hoàn thành 12 km rãnh thoát nước, trồng 2.500 cây bóng mát và hơn 40.000 cây chuỗi ngọc. Đẩy mạnh xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn  mẫu, phát động các phong trào hiến đất, hiến tài sản xây dựng Nông thôn mới, thực hiện các chính sách hổ trợ theo Quyết định 32 của HĐND  tỉnh, Nghị quyết 01 của HĐND  huyện. Trong năm 2017,  xã Kỳ Giang đã huy  động hơn 11 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 4,6 tỷ đồng, còn lại do Ngân sách TW, tỉnh, huyện hổ trợ và trích nguồn ngân sách xã.  Các tiêu chí văn hóa, xã hội, môi trường, y tế, quốc phòng an ninh được giữ vững. Với những kết quả đạt được,  năm 2917, xã Kỳ Giang đã được UBND  tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nghị, Chủ tịch UBND xã báo cáo tổng kết
​ công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Sau 5 năm nổ lực xây dựng Nông thôn mới, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong xây dựng Nông thôn mới. Trong đó, nhiều đại biểu cho rằng; xây dựng Nông thôn mới phải gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phải thực sự phát huy vai trò chủ thể của người dân, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và phải có những cách làm phù hợp với điều kiện cụ thể thông qua lựa chọn nội dung nhiệm vụ ưu tiên, vận dụng sáng tạo cơ chế chính sách….. để xây  dựng Nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị tổng kết công tác Nông thôn mới năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại xã Kỳ Giang.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết, đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh Nguyễn Tiến Hùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào xây dựng Nông thôn mới ở xã Kỳ Giang trong năm 2017. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh; Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, xã Kỳ Giang cần tiếp tục tập trung rà soát, nâng cao chất lượng tiêu chí  đảm bảo đạt chuẩn và bền vững, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “ Chung sức, chung lòng xây dựng Nông thôn mới” với những việc làm thiết thực và cụ thể góp phần duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới, phấn đấu xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020.

Tại hội nghị tổng kết, UBND xã Kỳ Giang đã phát động và tổ chức ký cam kết thực hiện phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018.

UBND xã Kỳ Giang tổ chức ký cam kết thi đua
thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội năm 2018.

Nhân dịp này, UBND xã Kỳ Giang đã tổ chức trao giải cho các tập thể và cá nhân đạt giải trong cuộc thi xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu và trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua năm 2017.

UBND xã Kỳ Giang trao giải A,B,C  cho các khu dân cư
đạt giải trong cuộc thi vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu.
UBND xã Kỳ Giang trao giải A,B,C  cho các vườn mẫu
đạt giải trong cuộc thi vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu.
UBND xã Kỳ Giang trao giấy khen cho các tập thể
đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua năm 2017.


Mạnh Hải