Xã Kỳ Phú tập trung xây dựng Nông thôn mới.

Đến thời điểm hiện tại, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh đã hoàn thành 10 tiêu chí xây dựng NTM. Để phấn đấu đạt chuẩn vào cuối năm 2018, cán bộ và nhân xã Kỳ Phú sẽ phải tập trung cao độ, bởi những phần việc còn lại đều là phần việc khó, trong bối cảnh xuất phát điểm của một địa phương vùng bãi ngang ven biển khá thấp, những điều kiện đặc thù về tự nhiên khí hậu không thực sự thuận lợi cho phát triển sản xuất.

Bà con nhân dân Kỳ Phú ra quân làm giao thông nông thôn.

Là xã vùng bãi ngang, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, quá trình bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh phải đối diện và vượt qua rất nhiều thách thức. Cơ sở hạ tầng thiết yếu nghèo nàn, xuống cấp. Đến thời điểm này, xã Kỳ Phú mới chỉ đạt 10 tiêu chí. Để xây dựng và hoàn thành các tiêu chí còn lại, chính quyền và người dân xã Kỳ Phú,  huyện Kỳ Anh đã quyết tâm đồng lòng chung sức, vận dụng linh hoạt các nguồn lực từ bên ngoài, đồng thời phát huy sức mạnh nội tại để tạo ra sự phát triển bền vững và ổn định. Ngay từ khi bước vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương xác định: sự đồng thuận của nhân dân là yếu tố trung tâm và tiên quyết để đi đến thành công. Làm việc gì cũng cần có sự đồng lòng, đoàn kết và chung tay của người dân. Do đó mọi chủ trương, mọi mọi phong trào trước khi phát động đều được bàn bạc thảo luận kỹ, trên cơ sở sự nhất trí cao của người dân.

Bà con nhân dân xã Kỳ Phú xây dựng mô hình vườn mẫu.

Trong phát triển kinh tế, xã Kỳ Phú đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng các mô hình, các hình thức tổ chức sản xuất, theo chiều hướng phát triển bền vững. Đến nay toàn xã đã thành lập được 12 mô hình kinh tế cùng 3 HTX, 29 tổ hợp tác. Điển hình như mô hình vườn mẫu của bà Nguyễn Thị Phượng ở thôn Phú Lợi. Sau khi có chủ trương xóa bỏ vườn tạp xây dựng vườn mẫu, gia đình bà Phượng đã chủ động chỉnh trang lại nhà cửa, cải tạo khu vườn tạp của mình thành khu vườn trồng cây ăn quả và các loại rau màu. Mỗi vụ sản phẩm trong vườn cũng giúp gia đình bà có thêm một nguồn thu nhập tương đối, phụ giúp cho việc chi tiêu hàng ngày. Nhờ vậy việc cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu đã thực sự góp phần phát triển kinh tế gia đình và xây dựng địa phương.

Bà con nhân dân xã Kỳ Phú xây dựng mô hình vườn mẫu.

Với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận cao của nhân dân, nên trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã tự nguyện hiến 2.800m 2 đất, giải tỏa các tuyến đường trục thôn, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn,  với số tiền được huy động trên 2,8 tỷ đồng. Tuy nhiên việc xây dựng  khu dân cư kiểu mẫu ở Kỳ Phú đang là vấn đề hết sức khó khăn. Bên cạnh những yếu tố về điều kiện tự nhiên, thời tiết khí hậu đặc thù ven biển, thì còn tư tưởng chậm đổi mới, ngại thay đổi trong một bộ phận người dân.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp trên, xã Kỳ Phú đã tranh thủ hiệu quả các chương trình dự án và đã thực hiện xã hội hóa việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các công trình dân sinh, nhất là các trường học. Qua đó đáp ứng được nhu cầu đổi mới nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn. Theo đánh giá: số học sinh giỏi các cấp ở Kỳ Phú năm sau cao hơn năm trước. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học luôn giữ vững và nâng chuẩn, phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi được thực hiện theo đúng kế hoạch. Đối với các trường học, Ban Giám hiệu các nhà trường đã tổ chức phổ biến các chủ trương về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong cán bộ, giáo viên, học sinh, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng lập kế hoạch thực hiện các tiêu chí về trường học và giáo dục một cách khoa học, cụ thể. Với sự năng động, sáng tạo đội ngũ giáo viên ở các cấp học không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong xây dựng nông thôn mới.

Sôi nổi phong trào làm giao thông nông thôn ở xã Kỳ Phú.

Cùng với quan tâm xây dựng hạ tầng, xã Kỳ Phú cũng đã tập trung phát triển sản xuất, ưu tiên nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, khuyến khích thu hút đầu tư vào khu vực nông thôn, phát triển kinh tế trang trại và kinh tế hộ gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Ngoài ra Kỳ Phú sẽ tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của trung ương, của tỉnh, của huyện theo các chính sách, cơ chế xây dựng NTM. Địa phương cũng chủ động xây dựng phương án tạo nguồn kinh phí từ quỹ đất trên địa bàn xã để đầu tư xây dựng hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí còn lại và củng cố các tiêu chí đã đạt được.

Mặc dù còn nhiều việc phải làm nhưng với tinh thần chủ động, sự vào cuộc quyết liệt của cấp uỷ chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân, Kỳ Phú đang từng bước khắc phục khó khăn, tập trung chỉ đạo, huy động tối đa mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí còn lại, bước tiếp những bước vững chắc trên chặng đường xây dựng nông thôn mới trong thời gian tiếp theo. Mục tiêu của cán bộ và nhân dân xã Kỳ Phú là sẽ hoàn thành 20 tiêu chí vào cuối năm 2018, xây dựng thành công NTM theo đúng kế hoạch đề ra./.


Thúy Nga, Anh Đức