UBND huyện Kỳ Anh: Tổng kết ngành Văn hóa - Thông tin và ngành LĐTBXH năm 2107, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

UBND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị tổng kết ngành Văn hóa - Thông tin và ngành Lao động- Thương binh Xã hội năm 2107, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, PCT Thường trực HĐND  huyện. Các  đồng chí  Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy,  PCT UBND huyện, Nguyễn Lộc Hằng, Trưởng phòng VH-TT, Trần Bá Toàn, Trưởng phòng Lao động - TB xã hội huyện chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết.
Các đồng chí chủ trì hội nghị tổng kết.

Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 03 của BCH Đảng bộ huyện ( khóa XXV) về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Kỳ Anh trong giai đoạn mới”. Công tác văn hóa, thể thao, du lịch; Thông tin- Truyền thông và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  diễn ra trong tình hình kinh tế, xã hội của huyện gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, thiên tai, bão lụt... nhưng ngành Văn hóa - Thông tin đã có nhiều cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của huyện nhà.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hằng, Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin huyện Kỳ Anh
báo cáo tổng kết hoạt động ngành Văn hóa- Thông tin.
Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết.
Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin, tuyên truyền  trên địa bàn toàn huyện đã có bước phát triển về chiều sâu và chất lượng, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tiêu biểu như: Tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, chỉ đạo thành công Đại hội Thể dục Thể thao cấp xã, các giải đấu thể thao cấp tỉnh đạt thành tích cao; chỉ đạo hướng dẫn, giúp đỡ các xã hoàn thành nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thực hiện phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa” chất lượng và hiệu quả...Phong trào rèn luyện thân thể trên địa bàn tiếp tục được nhân dân hưởng ứng sôi nổi. Toàn huyện có trên 40.000 người thường xuyên tập luyện, gần 13 nghìn gia đình được công nhận gia đình thể thao; có 33 hộ kinh doanh dịch vụ hoạt động TDTT; 195 CLB thể dục, thể thao ở cơ sở. Có 58 sân bóng đá, 51 sân cầu lông, 226 sân bóng chuyền, 01 sân tennis.

Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa cách mạng được chú trọng. Hoạt động truyền thông, toàn huyện có 21 điểm Bưu điện Văn hóa xã hoạt động, 17 xã có Đài Truyền thanh không dây. Cổng Thông tin Điện tử huyện hoạt động hiệu quả, truyền tải đầy đủ và kịp thời các thông tin về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, đoàn thể trên địa bàn huyện; cập nhật thường xuyên các văn bản, chỉ đạo, điều hành của huyện, các thủ tục hành chính...

Năm 2017, Ngành LĐ-TBXH  huyện Kỳ Anh đã triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược, quan trọng đó là tổ chức tiếp nhận và thực hiện chức ăng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 07 của Ban Bí thư về người có công; tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới, 10 năm thực hiện Luật dưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài..., đào tạo nghề cho 1.846 lao động, đạt 115% KH, góp phần đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới. Phong trào đền ơn, đáp nghĩa tiếp tục được quan tâm, với nhiều hoạt động thiết thực đã tu sữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ huyện; tổ chức các đoàn dâng hương tại các Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và thăm hỏi, tặng quà cho gần 400 đối tượng người có công, với số tiền hơn 350 triệu đồng, ngoai ra còn huy động được trên 940 triệu đồng, hỗ trợ xây mới và sữa chữa 71 ngôi nhà tình nghĩa, trao tặng 04 sổ tiết kiệm cho người có công; có 09 mẹ Việt Nam Anh hùng được các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhận chăm sóc, phụng dưỡng...

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, PCT UBND  huyện Kỳ Anh kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV  Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh đã nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chào mừng các ngày lễ của đất nước. Trước mắt, tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 và các sự kiện chính trị văn hóa; Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn không lành mạnh trên địa bàn. Từng bước xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Chương tình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đối với ngành Lao động Thương binh Xã hội huyện tiếp tục tham mưu,triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết trên các lĩnh vực, tập trung thực hiện kế hoạch giải quyết cơ bản tồn đọng Người có công, đề án về giảm nghèo bền vững, chăm lo tạo việc làm, thực hiện tốt các chính sách cho người lao động; nâng cao đời sống cho người có công, người nghèo; quan tâm phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đảng giới; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, góp phần ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội...

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh đã trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác văn hóa -thông tin, thể thao và du lịch và công tác lao động thương binh xã hội năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh trao giấy khen
cho các tập thể đạt thành tích trong thực hiện công tác văn hóa -thông tin, thể thao và du lịch
Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh  trao giấy khen
cho các tập thể đạt thành tích  trong thực hiện công tác  lao động thương binh xã hội năm 2017.


Thúy Nga, Anh Đức