Công văn lựa chọn nhà thầu trích lục, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác GPMB công trình Công viên cây xanh trước trụ sở trung tâm hành chính, Hạng mục: San nền, mương thoát nước và trồng cây xanh

Xem chi tiết nội dung văn bản ở file đính kèm