Đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh: Tặng hoa chúc mừng Doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, sáng ngày 13/10. đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyệ Kỳ Anh cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện đã đến tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện.

Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10,  sáng ngày 13/10. đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyệ Kỳ Anh cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện đã đến tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện.

Đoàn đã đến tặng hoa chúc mừng các Công ty, doanh nghiệp như: Công ty TNHH An Thuận Phát, thôn Tã Tấn, xã Kỳ tân; Công ty TNHH Đồng Phú, thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng; Công Ty TNHH Ánh Dương; Công ty TNHH Minh Vũ, thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Tân và Xí nghiệp chè 12/9.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện
​  chúc mừng  Công ty TNHH Đồng Phú, thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện
​  chúc mừng  Công ty TNHH Ánh Dương

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Chủ tịch HĐND  huyện
​  chúc mừng Công ty TNHH Minh Vũ
Chúc mừng xí nghiệp Chè 12/9

Tại các nơi đến thăm, lãnh các công ty và các doanh ghiệp đã báo cáo tình hình, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị mình và cảm ơn sự quan tâm của Huyện uỷ, HĐND, UBND và các ban ngành cấp huyện đối với  các công ty, doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn huyện.

Tại những nơi chúc mừng,  đồng chí Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Nguyễn Văn  Danh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các Công ty, Doanh nghiệp và khẳng định rằng; Trong thời gian qua, các doanh nghiệp, Hợp Tác xã trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Trong thời gian tới, các Công ty, Doanh nghiệp có chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp, tiếp tục phát triển vững  mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để con em, người lao động trên địa bàn huyện được vào làm việc tại các công ty có thu nhập ổn định.

Một số hình ảnh đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh Nguyễn Văn Danh kiểm tra Xí nghiệp Chè 12/9 ở xã Kỳ Trung.


Thúy Nga, Phạm Tuấn


Tin liên quan