Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

  Sáng ngày 10/10, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh đã đến tặng hoa các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Cùng đi có lãnh đạo các phòng: Kinh tế - Hạ Tầng; Tài Chính huyện.

Sáng ngày 10/10, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh đã đến tặng hoa các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Cùng đi có lãnh đạo các phòng: Kinh tế - Hạ Tầng; Tài Chính huyện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND  huyện cùng đoàn đã đến tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp như: Công Ty TNHH TMDV Hồng Thiều ở xã Kỳ Phong; Hợp Tác xã Chăn nuôi Bình An và HTX Hoàng Châu ở xã Kỳ Bắc; Hợp Tác xã Kinh doanh Chế biến Hải sản Bắc Hải –xã Kỳ Xuân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh

cùng đoàn  tặng hoa chúc mừng  Công Ty TNHH TMDV Hồng Thiều ở xã Kỳ Phong.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh

cùng đoàn tặng hoa chúc mừng HTX Hoàng Châu ở xã Kỳ Bắc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh

cùng đoàn  tặng hoa chúc mừng HTX  Chăn nuôi và Dịch vụ Bình An ở xã Kỳ Bắc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh cùng đoàn

tặng hoa chúc mừng  Hợp Tác xã Kinh doanh Chế biến Hải sản Bắc Hải –xã Kỳ Xuân.

Tại những nơi đến tặng hoa, các Doanh nghiệp và Hợp Tác xã đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 và bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quan tâm của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện đối với các Doanh nghiệp- Hợp Tác xã.

Nhân dịp này,  đồng chí  Nguyễn Xuân Thủy- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh  chúc mừng các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Đồng thời, khẳng định UBND huyện Kỳ Anh luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện  thuận lợi để các Doanh nghiệp, Hợp tác xã  ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy nền kinh tế -xã hội của huyện nhà  phát triển. Trong đó, có sự đóng góp to lớn của các Doanh nghiệp- Hợp tác xã và mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ trên địa bàn  huyện tiếp tục nỗ lực vượt qua những khó khăn để  phát triển nhiều mô hình doanh nghiệp hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực góp phần giải quyết việc làm cho người lao động và tăng thu  nguồn ngân sách cho huyện./.

Trung Anh


Tin liên quan