Hội nghị trực tuyến về đảm bảo an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường.

Sáng ngày 17/4, Bộ giáo dục và đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về đảm bảo an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường. Về phía điểm cầu huyện Kỳ Anh đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 17/4, Bộ giáo dục và đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về đảm bảo an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường. Về phía điểm cầu huyện Kỳ Anh đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV,  Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Điểm cầu Hà Nội

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV,  Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự

Vấn nạn bạo lực học đường còn phổ biến như hiện nay là do các nguyên nhân khách quan như tác động mặt trái của sự bùng nổ internet, mạng xã hội, thông tin xấu, độc hại kích động bạo lực học đường giáo dục nhân cách trong một số gia đình chưa được chú trọng, sự thay đổi nhanh về tâm sinh lý lứa tuổi trong học sinh... Bên cạnh đó còn những nguyên nhân chủ quan như công tác chỉ đạo triển khai còn chậm, chưa theo kịp với nhu cầu thực tế, công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật cho học sinh ngoài giờ chính khóa chưa được chú trọng, hoạt động trải nghiệm, hoạt động Đoàn, Hội, Đội hiệu quả chưa cao, một số nhà giáo thiếu mẫu mực trong ứng xử, công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống chưa quan tâm và hiệu quả, công tác phối hợp giữa các sở, ngành tại các địa phương chưa được chặt chẽ…

Đ/c Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT kết luận hội nghị trực tuyến toàn quốc.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã thống nhất với mục đích, kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực học đường 2019 cùng những chia sẻ kinh nghiệm của các đại biểu. Trong thời gian tới, đề nghị, Bộ, ngành, cơ sở cần tăng cường công tác phổ biến quy định pháp luật của Chính phủ, Thủ thướng Chính phủ về nhiệm vụ đã đề ra. Cần giáo dục với các mô hình mạnh dạn hơn để đẩy mạnh giải quyết vấn đề xung đột trong bạo lực học đường. Các cơ sở giáo dục phải có những giải pháp cụ thể hóa hành động này bằng việc phân công của nhà trường, đồng thời quy định trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường cùng phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương để tìm ra những giải pháp hợp lý, kịp thời ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát, kịp thời chỉ ra những hạn chế, bất cập để thực hiện tốt hành động phòng, chống bạo lực học đường. Xử lý kịp thời và nghiêm khắc đối với những tổ chức, cá nhân nếu vi phạm đạo đức nhà giáo. Đồng thời tăng cường công tác truyền thông để dư luận xã hội kịp thời nắm bắt thông tin sự việc.

Phía điểm cầu Kỳ Anh đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu yêu cầu các trường học phải vào cuộc kịp thời xử lý nghiêm các sai phạm trong bạo lực học đường, đảm bảo an toàn trong trường học. Đồng thời nắm bắt thông tin từ các em học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm ngăn chặn kịp thời các tình trạng bạo lực học đường.


Trung Anh