Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Kỳ Anh: Cấp 60 tấn gạo hỗ trợ học sinh thuộc vùng khó khăn.

10:35 27/10/2017

Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Kỳ Anh   vừa tổ chức cấp phát  hơn  60 tấn gạo cho 816 học sinh các cấp học trên địa bàn thuộc diện khó khăn theo Chính sách hỗ trợ gạo của Chính phủ cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đợt này, 816 em học sinh  ở các trường Tiểu học, THCS và THPT thuộc diện khó khăn ở các trường tiểu học: Kỳ Khang, Kỳ Phú, Kỳ Phong, Kỳ Hợp, Kỳ Khang 1, Kỳ Khang 2, Kỳ Tây, Kỳ Xuân, Kỳ Bắc; trường THCS: Kỳ Khang; Kỳ Tây; Lâm Hợp và trường THPT: Nguyễn Huệ, Bích Châu, Kỳ Lâm đã được hổ trợ hơn 60 tấn gạo.

Đây là những học sinh thuộc vùng khó khăn và có quảng đường đi từ nhà đến trường 4km trở lên đối với bậc Tiểu học, 6 km trở lên đối với  THCS 6 km,  10 km trở lên  đối với THPT và thuộc diện đặc biệt khó khăn được nhận hỗ trợ gạo theo Quyết định 116/2016/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Được biết , định mức hỗ trợ mỗi em là 15 kg gạo/tháng.

Sau khi được tiếp nhận số gạo nói trên, Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh chỉ đạo các trường  tổ chức cấp phát đúng đối tượng và thời gian quy định cho các em được hưởng theo chế độ. Qua đó, góp phần hỗ trợ, động viên các em vượt qua khó khăn để tiếp tục đế tiếp tục đến trường. Đây thực sự là nguồn hỗ trợ, động viên giúp các em vùng sâu, vùng xa giảm bớt khó khăn để vươn lên trong học tập./.


Hoàng Hạnh, Mạnh Hải