[Photo] Rộn ràng năm học mới

Cùng với hơn 22 triệu học sinh, sinh viên trong cả nước, sáng ngày 5/9, các em học sinh cùng các thầy cô giáo từ bậc học Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở đến Trung học Phổ thông trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã bước vào năm học mới 2017- 2018.

Cùng với hơn 22 triệu học sinh, sinh viên trong cả nước, sáng  ngày 5/9, các em học sinh  cùng các thầy cô giáo từ bậc học Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở đến Trung học Phổ thông trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã bước vào năm học mới 2017- 2018.

Dưới đây là những hình ảnh do nhóm phóng viên ghi lại được tại nhiều điểm khai giảng năm học mới ở huyện Kỳ Anh.

Năm học 2018-2019, ngành GD&ĐT  huyện Kỳ Anh tiếp tục triển khai thực hiện tinh thần đổi mới theo Nghị quyết 29 ngày 4/11/2013 của BCH Trung ương Đảng (về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đạo hóa) theo hướng hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; tập trung chống bệnh thành tích trong ngành bằng việc tổ chức nghiêm túc các kỳ thi, và giảm dần những kỳ thi không cần thiết.

Sau ngày khai giảng, các trường học trên địa bàn huyện Kỳ Anh sẽ triển khai các hoạt động dạy và học, đảm bảo chương trình và kế hoạch năm học đề ra.


Mạnh Hải, Hoàng Hạnh, Trung Anh ( Tổng hợp)


Tin liên quan