Trường Trung học Cơ sở Kỳ Tiến: Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017.

Trường Trung học cơ sở Kỳ Tiến ( huyện Kỳ Anh) vừa tổ chức lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 (02/10/2017 - 08/10/2017) với chủ đề “Học tập để phát triển quê hương đất nước”. Tới dự có nhà giáo ưu tú Trần Đức Nhuận, Phó trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xã Kỳ Tiến.

Trường Trung học cơ sở Kỳ Tiến ( huyện Kỳ Anh) vừa tổ chức lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 (02/10/2017 -  08/10/2017)  với chủ đề “Học tập để phát triển quê hương đất nước”. Tới dự có nhà giáo ưu tú Trần Đức Nhuận, Phó trưởng phòng Giáo dục  - Đào tạo huyện, đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xã Kỳ Tiến.

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ phát động.

Đại biểu tham dự lễ phát động...
Đại biểu tham dự lễ phát động...

​Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 được tổ chức với chủ đề “Học tập để phát triển quê hương đất nước” không chỉ nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân về học tập sốt đời.

Đông đảo các em học sinh ở Trường THCS Kỳ Tiến hưởng ứng tuần lễ....

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 sẽ tập trung vào mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, ý nghĩa và tầm quan trọng việc học để cán bộ, nhân viên, người lao động nhận thức được ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục tình yêu quê hương, đất nước và tính cấp thiết của việc cập nhật, tiếp thu, vận dụng những tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động trong xã hội nhằm tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống. Học tập để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp hơn.

Thầy giáo Thái Hồng Tâm, hiệu trưởng THCS Kỳ Tiến phát biểu
hưởng ứng tuần lễ......
Chương trình văn nghệ chào mừng lễ phát động tuần lễ....

Đây là hoạt động cao điểm trong năm nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội, khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

Trường THCS Kỳ Tiến và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương hưởng ứng tuần lễ....

Nhân dịp này, Trung tâm học tập cộng đồng xã Kỳ Tiến hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời với các nội dung: tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các em học sinh và các tầng lớp nhân dân về học tâp suốt đơi và xây dựng xã hội học tập


Thúy Nga, Trung Anh


Tin liên quan